Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

28 okt

Jordförbättrande åtgärder

I ett antal inlägg sammanfattar vi det viktigaste från höstmötet den 19 oktober på Gretelund. Här berättar Åsa Olsson på NBR om det viktigaste från hennes station:

Mellangrödor och frilevande nematoder

Generellt behöver vi arbeta med att höja mullhalterna i våra jordar för att förbättra avkastningen, få större odlingssäkerhet, näringsupptagning och mindre sjukdomar. Odling av mellangrödor är ett effektivt sätt att höja mullhalten och förbättra markens produktivitet.

På Gretelund har stubbrotsnematoder påvisats. Det är en art av frilevande nematoder som påträffas i många fält och som angriper rötterna som blir mycket greniga som följd. Mellangrödeförsöket med en sortblandning av oljerättika och purrhavre minskade antalet individer av stubbrotsnematoder och ökade sockerskörden med 1,5 ton/ha i sorten Elora. Forskningen kring frilevande nematoder fortsätter och skadetrösklar håller på att tas fram. Även olika betsorters motståndskraft testas. Försök med mellangrödor på olika jordar planeras.

Kuriosa: I en studie från 2012 har Åsa inventerat förekomsten av frilevande nematoder i Sverige. Där står att läsa att stubbrotsnematoder har hittats i alla odlingsområden och är den frilevande nematodart som i Sverige ger de allvarligaste skadorna på betor. Det finns ett samband mellan förekomst och i första hand jordfaktorer och i andra hand växtföljd. På fält med hög lerhalt, högt pH, Ca-AL och Mg-AL finns det ofta få eller inga frilevande nematoder. Läs hela studien om frilevande nematoder här: 449-frilevande-nematoder-report-final

Kalk

Försök med kolinblandad kalk på Gretelund gav 700 kg mer socker jämfört med okalkat och pH höjdes från 6,5 till 7 samtidigt som rotbrandsindex minskade.

 

gretelund-2016-10-19-10
Åsa Olsson, NBR berättar om frilevande nematoder – ett outforskat område som vi vet ganska lite om.