Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

26 okt

Vinnaren är utsedd!

I det nya branschavtalet blir hög renhet viktigare eftersom brytpunkten höjs från 88,8 till 90 %. Dessutom höjs pristillägget från 2 till 5 kr per ton rena betor vid en renhet överstigande 90 %.

Med anledning av det anordnade vi en tävling för att gissa renheten på betor från Gretelund, Lovisero och Övedskloster (3 provlådor per gård). Målet med tävlingen var att känna igen betor med 90 % renhet. Lådorna kördes till Örtofta och den 20 oktober gick proverna genom provtvätten. Dom rätta svaren är:

Lovisero 92,8 %
Övedskloster 90,9 %
Gretelund 91,1%

Vinnaren utsågs genom att summera differensen (negativa värden är omräknade till positiva tal) mellan svar och faktiskt renhet för dom tre platserna. Efter mycket om och men är nu vinnaren utsedd, Håkan Lindqvist från Sjöbo vinner tävlingen med en total diff på 0,5 procentenheter. Stort grattis! 

10-i-topp lista

10_i_topp_gretelund

Det var totalt 108 personer som deltog i tävlingen och många trodde betorna var skitigare än de faktiskt var. Betorna från Lovisero var dom som legat i stuka längst och var därför inte helt enkla att bedöma. Att gissa +/- 0,5 procentenheter ifrån rätt svar (92,3-93,3 %) får sägas vara mycket bra – 20 personer (19 %) låg inom denna marginal. En person, Birger Bernhoff, prickade in helt rätt svar! Drygt 80 % av tävlingsdeltagarna underskattade renheten för Loviserobetorna.

renhetstaevling13
1. Betor från Lovisero upptagna fredagen den 14 oktober.

20161026-lovisero

Diagrammet ovan visar svarsfördelningen för Lovisero. Den röda pilen visar det rätta svaret, 92,8 %.

Svårast var betorna från Övedskloster där differensen mellan svaren och faktiskt renhet var som störst, 13 personer (12 %) låg inom marginalen +/- 0,5 procentenheter (90,4-91,4 %) jämfört faktiskt renhet. Hela 87 % av deltagarna underskattade renheten. Betorna var upptagna dagen innan höstmötet och jorden på betorna var mörk och fuktig – detta lurade antagligen många! Det kan också sägas att det var större diff mellan lådorna från Övedskloster än mellan gårdarna.

renhetstaevling7
2. Betor från Övedskloster upptagna tisdagen den 18 oktober.

20161026-oevedsklosterSvarsfördelningen för Övedbetorna. Den röda pilen pekar på det rätta svaret, 90,9 %.

Det var enklast att bedöma renheten på betorna från Gretelund. 27 personer eller en fjärdedel låg inom marginalen +/- 0,5 procentenheter (90,6-91,6 %) jämfört med rätt svar (91,1 %). Knappt 70 % av tävlingsdeltagarna underskattade renheten för Gretelundbetorna.

renhetstaevling3
3. Betor från Gretelund upptagna måndagen den 17 oktober.

20161026-gretelundSvarsfördelningen för Gretelundbetorna. Den röda pilen pekar på det rätta svaret, 91,1 %.

Det är inte konstigt att många underskattade renheterna. Hade tävlingen gått ut på att bedöma renheten direkt i stukorna hade många varit närmare sanningen eftersom det alltid finns lös jord i en stuka som följer med i lasset. Betorna i provlådorna på Gretelund var handplockade från tre stukor, det vill säga lite eller ingen av den lösa jord som finns i en stuka kom med i proverna.

Det finns mer att säga om renhet och vi planerar att ta upp ämnet på vintermötet 2017. Tack för visat intresse!