Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

01 nov

12 000 personer på Beet Europe utanför Paris

Beet Europé är en ”Betans Dag” i jätteformat som anordnas vartannat år runt om i Europa. Platsen i år, låg i Frankrike, några mil norr om Paris. På 80 ha visades 12 olika betupptagare.

Störst och bredast var en treaxlad 12 radig Holmer:

beet-europe_1

Fräckt filmklipp från Nederländerna som visar en 12-radig Holmer in action!

Men minst lika mycket folk drog den inhemska tillverkaren Franquet med ett sexradigt blastnings- och upptagarbord fram som samlade betorna i en rad på marken under traktorn. Bakom plockades betorna upp från marken, rensades och lastades via en ”100 meters” mellantank i en bredvidgående vagn. Med styrning på frontdelen och GPS på traktorn blev ekipaget självstyrande med plats för breda däck runt om på traktorn. Intressant tyckte många franska betodlare.

beet-europe_2Visning av sexradigt blastnings- och upptagarbord från Franquet.

Det var 5T gruppen i Danmark, Sverige och Tyskland som tillsammans med representanter för Betodlarna, DKS, Nordzucker, Nordic Sugar och NBR besökte Beet Europé. Vi hann även med ett gårdsbesök hos Alexis Patria som med sina 500 ha och 140 ha betor hade mycket att berätta om betor i synnerhet och om Frankrike i allmänhet.

I anslutning till Beet Europé anordnade IIRB (International Intitute for Beet Research) ett seminarium kring markpackningsfrågor med senaste nytt från sju olika maskintillverkare. Ett område med mer att hämta tyckte många.

Beet Europé besöktes av runt 12 000 personer under två dagar. Förutom betupptagare visades allt i maskin- och produktväg som har med betor och betodling att göra. Plus en hel del annat.  Däribland några illustrativa visningar av lagrade betor upptagna på olika sätt och med angrepp av jordboende svampar av olika slag.

Vi återkommer med mer kring våra intryck i nästa nummer av Betodlaren och på vinterns informationsmöte.

beet-europe_3Franquetmaskinen drog massor av folk.