Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

08 nov

Full insats lönar sig i betodling

Här kommer en kort sammanfattning från höstmötet om det för andra året i rad återkommande försöket Allt eller enkelt.

Ola Cristiansson som höll i stationen började med att fråga besökarna vilket led de trodde gav störst netto med tanke på att kostnaderna var cirka 3 500 kr högre i Allt-ledet. Cirka hälften trodde att intensiv odling/högkostnadsstrategin var lönsammast. Gissa vilka som hade rätt?! Intäkten i 2016-års Allt-led var cirka 5 000 kr högre. Det berodde både på en högre rotskörd och högre sockerhalt. Skörden var drygt 12 ton högre och sockhalten var cirka 0,5 procentenheter högre.

Gödselmedel och appliceringsmetod avgörande
I grupperna diskuterade vi anledningen till det bättre resultatet i Allt-ledet. Ogräsbehandlingarna påverkade väldigt lite eftersom ogräsförekomsten var låg i båda leden. De högre doserna i Enkelt-ledet kan påverkat tillväxten men det var troligtvis mycket lite. De dubbla svampbehandlingarna i Allt-ledet, 0,6 liter per hektar vid varje tillfälle, höjde givetvis skörden. Det är svårt att säga hur mycket, tittar vi på andra försök från i år är det kanske drygt 1 ton socker per hektar. Det motsvarar cirka 1/3 av den högre intäkten. Störst anledning hade nog myllning av växtnäring. Eller snararare kombinationen av ”fullgödsel” och radmyllning. I Allt-ledet radmyllades 666 kg Probeta NPK per hektar medan i Enkelt-ledet bredspriddes 444 kg NS 27-4.

gretelund-2016-10-19-4
Försöket Allt eller enkelt visade återigen att full insats lönar sig i betodling.