Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

27 nov

Skörd på andra sidan sundet

Nu är nästan alla försök skördade på 5T-grådarna i både Danmark och Sverige.

Det har varit bråda dagar för NBR den sista tiden men alla försök som ska skördas. På danska sidan är alla 5T-fält upptagna förutom hos Carsten Stoltze. Först ut var Hans Henrik Jul Petersen 7/11 , sedan Stig Fabricius 16/11, därefter Jens Erik Pedersen och Poul Bille 21/11 och slutligen Henrik Hansen 22/11.  

På alla de danska gårdarna har sex parceller (2 rader x 6 meter) handskördats. Detta representerar AY-skörden (achievable yield) och är den biologiska skörden under årets förutsättningar. Därefter mäts FY-skörden (farmer’s yield) genom att direktleverera 3 stycken lass som är upptagna med gårdens ”vanliga” upptagare. För var och en av leveranserna tas 4 prover, det vill säga totalt 12 prover.

De slutliga skörderesultaten är inte klara än men nedan visas den genomsnittliga sockerhalten för de danska gårdarna (försöket på Nygaard är inte skördat):

5t-20161127

Det är inga stora skillnader trots stora geografiska avstånd mellan gårdarna. Den danska veckorapporten för vecka 46 visar att sockerhalten generellt är något högre i Nakskovs leveransområde jämfört med bruket i Nykøbing – något som också kan ses i tabellen.

 

20161124_opt1_img_2449

Mängden rotspetsar och betor kvar i marken uppskattas. Spillet förklarar delvis gapet mellan AY- och FY-skörd.

 

Spillundersökning – efter upptagning harvas en viss yta tre gånger. Mellan varje harvning samlas rotspetsar och betor som är kvar i marken in.

 

Hos Jens Erik var upptagningsförhållandena riktigt bra.