Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

12 dec

AY-skördar i november

Äntligen kan vi presentera årets AY-skördar (achievable yield) från mitten av november. I varje 5T-fält handskördas 6 ytor om 2 rader x 3 meter och denna skörd representerar den biologiska skörden – vad som maximalt växte i fält med årets förutsättningar.

Alla gårdar ligger inom spannet 17-21 ton socker per hektar. Det är riktigt imponerande med tanke på året vi har bakom oss! Återingen var tillväxten stor under augusti och september med sol, värme och tillräckligt med vatten på de flesta håll.

20161206-ay-skoerdar-diagram

Jämför vi Sverige och Danmark kan vi konstatera att skördenivån är densamma för 2016, i genomsnitt 19,4 ton socker per hektar. Tittar vi över de 3 år som projektet pågått så är länderna lika två av tre år.

Notera att alla svenska gårdar blev skördade innan frosten vilken slog mycket hårdare i Sverige jämfört med Danmark. Mer information om AY-skördarna kommer i nästa nummer av Betodlaren! 20161206-ay-skoerdar-nov_1