Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

15 dec

FY-skördar i november

Vi fortsätter spotta ut resultat! Här kommer FY-skördarna (farmer’s yield) för november. FY-skörden mäts med hjälp av tre direktleveranser upptagna med gårdens vanliga upptagare. Skördarna ligger mellan 15,2-18,4 ton socker per hektar och genomsnittet för båda länderna är 17 ton.

 

20161214-fy-skoerdar-xlsx

Maskinskördarna togs delvis upp efter frosten vilket påverkat sockerhalten negativt. Jämförs handskördarna (som togs upp innan frosten) med maskinskördarna har sockerhalten sjunkit med 0,5-1 procentenhet på Gretelund, Valterslund och Tofta.

Det var besvärliga förhållanden vid upptagning och renheten är tyvärr inte godkänd med ett genomsnitt på 85 % för både Sverige och Danmark. Till nästa år släpper vi konceptet med direktleveranser för att få upp renheten.

I nästa nummer av Betodlaren berättar Robert Olsson mer om årets 5T-skördar. 20161214-fy-skoerdar-tabell