Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

09 jan

Summering av året, del 2

Vi fortsätter att summera mötet i Köpenhamn där 5T-odlarna, NBR och Nordic Sugar gick igenom 2016.

dsc01049

I praktiska odlarförsök har ett antal gårdar valt att jämföra olika odlingsåtgärder beroende på vad odlarna själva är intresserade av. Hos Göran på Lovisero och Magnus på Tofta jämfördes radmyllning med bredspritt. Resultaten är entydiga, 2016 gav de radmyllade leden 5-7 % högre skörd. Göran jämförde också längre plantavstånd (25 cm) mot normalt plantavstånd (21 cm). Det blev ytterst marginell skillnad i skörd.

Hos Jeppe på Hviderup och Magnus på Valterslund jämfördes tidig sådd med normal sådd. I båda fallen var det ingen signifikant skördeskillnad.  I efterhand kan man säga att det var bättre att vänta. Det var relativt liten skillnad i NDVI-värde (mått på mängden grönmassa) i juni, de två sådderna nådde 4 blad ungefär samtidigt. Det går också att vända på det och säga att det gick lika bra att så tidigt! Argumentet för tidig sådd är att vi aldrig vet när nästa såfönster öppnar sig. I grund och botten innebär tidig sådd högre skörd under förutsättning att det är bra förhållanden vid sådd.

Som vi skrivit om tidigare jämfördes strip tillage (sådatum 28/3) och höstplöjning (sådatum 24/3) hos Henrik på Gretelund. Trots att både Henrik och vi trodde att stip-till ledet skulle ge högst skörd skiljde det bara ett par procent (400 kg socker) i högre skörd för strip-till ledet, skillnaden är inte statistiskt säkerställd. Henrik kommenterar att han kommer att fortsätta att höstplöja fält med lite tyngre jord innan betor.