Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

26 jan

Summering av året, del 3

Vad sa då odlarna på mötet innan jul? Här kommer kommentarer från Carsten, Stig och Magnus:

Carsten Stoltze, Nygaard (Prästö)
Sorten Criollo såddes den 9 april. Uppkomsten blev 91 % med 77 000-84 000 plantor/ha. Carsen är riktigt nöjd om han ser till hela sin betodling, på 77 ha blev genomsnittet 15,4 ton socker – det är högsta skörden någonsin. Han frågar sig om han borde ha sått tidigare eftersom han ligger lägre i skörd jämfört sina danska 5T-kollegor? Carsten har odlat 106 hektar i år, vilket är mycket mer än han brukar ha, normalt ligger han kring 40 hektar. Han berättar att den stora arealen gjort att han fokuserat mer på betodlingen. Julie Torp-Thomsen från Nordic Sugar har besökt Carsten flera gånger under våren vilket gett bättre timing i ogräsbekämpningen bland annat.

IMG-20160401 HH

Stig Fabricius, Brakilde (Stege)
Det var blött i våras och Stig testade att harva tre gånger innan han bedömde att jorden var tjänlig. Hans motto är ”Man ska så första gången man kan göra en perfekt såbädd, själva datumet spelar mindre roll”. Den 1 april såddes sorten Ragna som Stig tycker har ett bra växtsätt och god marktäckning. För första gången körde han Centium, en vecka efter sådd med dosen 0,12 liter (i Danmark används produkten innan uppkomst). Därefter följde tre ”vanliga” ogräsbehandlingar.

Fältet såg bra ut redan från start. I juni började det bli torrt men det blev aldrig riktigt torrt, det som räddade mycket var dom stora regnen runt pingst. Genomsnittsutbytet blev 16,4 ton socker/ha, vilket Stig är jättenöjd med.

Stig levererade högst skörd till fabrik (FY-skörd) med 18,4 ton socker/ha. I snitt blev sockerskörden för hela betodlingen 16,4 ton/ha, vilket han är jättenöjd med. Mellan mitten på september och mitten på november växte det 4,2 ton socker/ha vilket är bra.

Magnus Bengtsson, Valterslund
5T-fältet såddes den 28 mars med sorten Cartoon eftersom Magnus har problem med Aphanomyces. Fältet var höstplöjt och kycklinggödsel kördes på våren. Uppkomsten var perfekt med ett väldigt fint plantantal.

Magnus är väldigt nöjd med ogräsbekämpningen, i juni var fältet helt rent. På alla svenska 5T-gårdar finns ogräsrutor intill varandra (0-1-2-3-4) för att kunna jämföra effekten av de olika behandlingarna. Nollrutan är obehandlad, ruta 1 visar första behandlingen, ruta 2 den andra behandlingen och så vidare. Magnus tycker det är ett bra system för att följa upp behandlingarna och se vilken behandling som haft bäst effekt på olika ogräs. 5T-fältet sprutades mot bladsvampar tre gånger.

Det var fina upptagningsförhållanden på Valterslund och Magnus är nöjd med sin maskinstation som tar upp med en Grimme Maxtron i hastigheten 4,5 km/h. Skördespillet låg runt 1,7 ton betor/ha, vilket motsvarar en andra plats i minst spill bland de 11 danska och svenska gårdarna.

Maskinskörden den 25 november (FY-skörd) blev 15,2 ton socker/ha. Brist på vatten i augusti är det som begränsat skörden även om Magnus är tämligen nöjd med 15,2 ton socker. Mellan den 7 november (tidpunkt för handskörd) och den 25 november (tidpunkt för maskinskörd) sjönk sockerhalten från 17,9 % till 16,9 % vilket Magnus tycker är märkligt eftersom han aldrig såg några frostskador i fältet – varken direkt efter frosten eller innan upptagning.

”Skörden på 5T-fältet speglar min skörd ganska så bra för hela gården – alla mina 28 ha betor har varit lika bra och det känns riktigt bra”, säger Magnus.

I år kommer Magnus troligen testa att djupmylla Probeta i kombination med kycklinggödsel. Att köra kycklinggödsel på våren till betorna begränsar möjligheten att så tidigt och han funderar på att framöver lägga gödseln i rapsen istället (samma upplägg som Hviderup).

Magnus markerar sprutruta