Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

27 jan

Summering av året, del 4

Vi fortsätter med odlarnas egna redogörelser för året som gått.

Jens Erik Pedersen, Lolleseje (Gedesby)
Trots en odlarskörd på 17,4 ton socker/hektar är Jens Erik inte riktigt nöjd med 2016. Torka var det stora  problemet vilket i och för sig är vanligt förekommande på sydligaste Falster som normalt får cirka 30 mm regn mellan maj och september enligt Jens Erik.

Det som var olyckligt var att regnen kom vid fel tidpunkter som förutom att hämma betornas tillväxt gav upphov till dålig effekt av ogräsbehandlingarna. Speciellt trampört var ett problem, inte minst på partier med sämre marktäckning. För att komma till bukt med trampörten krävdes fem ogrässprutningar, dessutom gjordes tre svampbehandlingar.

Det var stor skördevariation över fältet beroende på vattentillgång. En skördeparcell, som låg i en sänka, gav 123 ton/ha i rotskörd i mitten på november medan snittet i dom sex rutorna låg på 108 ton/ha. Tillväxten mellan september och november varierade mellan 0,6-5,6 ton och var i snitt 3,5 ton socker/ha.

JEP2_IMG_0005

Göran Olsson, Lovisero
Efter en knackig inledning på säsongen med stora regn efter sådd och ett ojämt fält med betor som inte växte som dom skulle blev det inte så tokigt ändå. Göran är förvånad att skörden ändå blev så bra – maskinskörden i de tre dragen (FY-skörd) i mitten på november låg på 18,1 ton socker/ha.

Göran sådde Orlena den 26 mars och uppkomsten blev bra med ett plantantal på mellan 77-83 000 plantor/ha. Dom stora regnen efter sådd ledde till dålig tillväxt i delar av fältet med olika storlek på betorna. Det syntes tydligt i juniskörden då det var stora skillnader mellan dom sex parcellerna.

Göran testade att radmylla en del av fältet för att jämföra med bredspritt och dom radmyllande betorna såg bättre ut under hela säsongen – något som också avspeglades i skörden (mer om det i ett senare inlägg).

Raps var ett stort problem och Göran kommenterar att det kostar mycket pengar att bli av med det. Generellt var det ganska mycket ogräs kvar i juni som sedan gick upp över blasten.

En observation är att Orlena har väldigt lite blast vilket under torrår gör att det blir väldigt torrt i markytan. Göran berättar att det inte gick att trycka ner hälen i marken mellan raderna i Orlena vilket inte alls var fallet i Cartoon som växte på samma fält. Till 2017 kommer han radmylla delar av betarelen.

img_frost
Så här såg det ut i Görans betfält den 25 april!

Poul Bille, Eskemosegaard (Kettinge)
Poul sådde den 1 april. Uppkomsten blev bra med ett plantantal på 85-89 000 plantor/ha. Det var torrt på platsen under våren med mycket åkerbinda och vildpersilja som följd. Trots att Centium kördes en vecka efter sådd krävdes ytterligare fyra ogräsbehandlingar. En radhackning hade gjort nytta men det blev inte av.

Maskinskörden (FY-skörd) i mitten på november blev 15,7 ton socker/ha och snittet på hela fältet blev 12,7 ton/ha. Vatten var definitivt en begränsande faktor, Robert Olsson kommenterar att han hade känslan att Kettinge var den torraste platsen av alla 5T-gårdar. Betorna hade väldigt lite blast med en blasthöjd på 30-34 cm (Henrik på Gretelund som vattnar hade en blasthöjd på drygt 60 cm).

2016-års betfält bestod av tre ihopslagna fält och under säsongen flög NBR med drönare över fältet. Det är jättetydligt var de gamla fältgränserna gått på grund av skillnader i blastmängd. Det konstaterades att skillnaderna har att göra med växtföljd och sjukdomstryck (nematoder).

För sista gången tog Poul upp betorna själv med sin 2-radiga Thyregod, 2017 kommer han anlita maskinstation istället.