Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

15 feb

Gretelund och närliggande gårdar

Vi rör oss norrut till Gretelund och odlarna i trakten Östra Sönnarslöv och Everöd. Vi har valt 10 odlare som rimligtvis borde ha liknande odlingsförutsättningar som Henrik på Gretelund med tanke på jordart och väder. De 10 gårdarna ligger inom en radie av 2-3 kilometer från Gretelund.

Gretelund tog i genomsnitt 15,6 ton socker/ha 2016. Dom 10 grannarna tog i snitt 12 ton socker/ha samma år och skördarna varierar mellan 9,9 och 15,6 ton (data hämtat från Mina sidor). Det skiljer alltså upp till 5,7 ton socker mellan 11 gårdar (Gretelund inkluderad) som ligger inom några kilometers avstånd från varandra. Man kan ställa sig frågan hur det kan skilja så mycket mellan gårdar där väderförutsättningarna har varit likadana och jordarna är relativt lika varandra? Delvis förklaras skillnaderna av skiftande jordartförhållanden och bevattningskapacitet.

Om vi jämför Henriks genomsnittliga sockerskörd för hela gården med de tre sprutdragen på hans 5T-fält i slutet på november (FY-skörd) skiljer det 1,8 ton socker/ha eller 10 %. 1,8 ton kan ju låta mycket men då ska man ju ha med sig att Henriks hela odling 2016 var på drygt 110 hektar och då med skiftande förutsättningar.

20170215 GRE
Staplarna illusterar den genomsnittliga sockerskörden 2016 på 10 granngårdar till Gretelund, snittskörden för hela Henriks betodling 2016 och FY-skörden i slutet på november.  

I snitt tog Gretelund 30% högre skördar än sina grannar 2016. Eftersom vi har lite bakgrundsinformation om granngårdarna får vi fokusera på Gretelund. Vad är det som skiljer i förutsättningar och insatser mellan dom olika gårdarna? I trakterna kring Östra Sönnarslöv och Everöd är det generellt lättare jordar med sämre vattenhållande förmåga och bevattningskapacitet är säkert en faktor som ger stora utslag på sockerskördarna.

För 2016-års betodling var förutsättningarna på försöksfältet följande på Gretelund:

  • 12 % lera, P-klass IVB, K-klass III och mullhalt 2,2 %
  • Naturligt högt pH-värde som på 2016-års fält var 7,5
  • En varierad växtföljd
  • Svinflyt på våren till betorna
  • Tidig sådd den 24 mars. Bra etablering med bra såmaskin
  • Totaldos ogräspreparat: 2,75 l Goltix,  0,6 l Kemifam Power, 1,8 l Belvedere, 0,3 l Ethosat, 0,1 l Centium
  • En radrensning
  • 5 bevattningar med 15-20 mm per gång. Första bevattningen gjordes den 16 juni och den sista den 1 september
  • 2 bladsvampsbehandlingar med 0,6 Comet Pro vid TI och 0,3 Comet Pro + 0,3 Armure vid TII
  • Lagring med TopTex

 

En viktig sak som Henrik, och övriga 5T-odlare, gör är att gå i fälten ofta – på så sätt följer man utvecklingen i fält vad gäller t.ex. upptorkning och ogräsbekämpning på nära håll och får därmed en bättre tajming vid olika odlingsåtgärder.

På Gretelund har man bra koll på det mesta och mycket görs enligt “best practice” i betodlingen liksom i övriga grödor. En sak som Henrik själv har börjat fundera över och som troligtvis blir verklighet till 2017 är placering av gödning under betraden. Henrik har mer och mer gått över till ett strip-till koncept och tanken nu är att bygga på utrustning för att kunna mylla handelsgödseln under betraden med strip-till maskinen. Med radmyllning av gödning får man inte bara högre skörd utan man säkerställer också samtidigt att varje beta har tillgång till den växtnäring den behöver, när den behöver det, vilket är viktigt för jämna skördar över hela fälten.