Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

03 feb

TopTex-erfarenheter

För andra året i rad har det varit mycket diskussion om låga renheter. Ett sätt man som odlare kan höja sin renhet är att leverera torra betor. Vi pratade med Jeppe på Hviderup för att höra hans syn på saken.

Sedan tre år tillbaka har man tillämpat maskinell täckning med Klünder på Hviderup, vilket Jeppe är jättenöjd med. Innan dess använde man två smala TopTex-dukar som lades på för hand. Problemet var då att stukorna var bredare och duken nådde inte ända upp i toppen utan där var öppet.

Jeppe trycker på 3 viktiga punkter vad gäller lagring med TopTex:

  • TopTex ska på omedelbart efter upptagning
  • Toppen på stukan ska vara täckt så att det inte kommer in vatten
  • Det får inte vara för breda stukor, 7-7,5 ton betor per meter är perfekt

 

Årets lagringsbetor var uppe till den 4 november, det vill säga innan frosten. Det är inget han ångrar! För Jeppe är det jätteviktigt att ta upp under bra förhållanden eftersom han annars får väldigt låga renheter med tanke på den tunga jorden på Hviderup. Direkt efter upptagning täcktes betorna maskinellt med TopTex. Frostskyddet kompletterades med plast i två omgångar då det var kallt. Efter 7-8 veckors lagring levererades totalt cirka 2800 ton utan några anmärkningar vecka 51 och 52. Tabellen nedan visar renhet och sockerhalt för respektive vecka jämfört med genomsnittet på bruket samma veckor.

Tabell HVI 20170126

Jeppe berättar att betorna var helt torra och utan grönt i nackarna vid avtäckning innan leverans. Alla betor rensades, till största delen med renslastare. En stuka var lite bredare och här räckte inte TopTex-duken, istället blåstes halm på 1 meter nertill vid foten. Betorna under den sura halmen var vid leverans mögliga i ytan och visar vad fuktfaktorn innebär.

Som jämförelse direktlevererades betor från Hviderup (som en del av 5T-projketet)den 3 november med en renhet på 86,2 %.

dsc01036
Bild tagen den 14 november på Hviderup. TopTexen har kompletterats med plast mot norr.

dsc01041
Betor från stukan på bilden ovan som legat precis under TopTex-duken på sydsidan. Vid tidpunkten för bilden har det varit minusgrader en vecka och betorna är i perfekt skick. Dom är upptagna den 4 november och täckta med TopTex direkt efter upptagning.