Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 feb

Valterslund och närliggande gårdar

På den här webbsidan är 5T-gårdarna i fokus. Självklart finns det många andra engagerade och duktiga betodlare som också förtjänar att lyftas fram. Ett sätt att inkludera fler odlare är att titta närmare på 5T-gårdarnas grannar. Skiljer det något i skördenivå mellan 5T-gårdarna och närliggande gårdar och vad beror det på i så fall?

Vi har handplockat 10 odlare till respektive 5T-gård som rimligtvis borde ha liknande odlingsförutsättningar som sin närmsta 5T-gård med tanke på jordart och väder. De 10 gårdarna ligger inom en radie av 2-3 kilometer från närmsta 5T-gård. Vi har valt att titta på genomsnittlig sockerskörd för 2016 eftersom vi utgår från 5T-gårdens 5T-fält 2016. I det här inlägget tittar vi närmare på Valterslund med granngårdar.

Valterslund tog i genomsnitt 14,3 ton socker/ha 2016 (snitt för hela Magnus betodling hämtat från Mina sidor) medan de 10 gårdarna ligger på 12,1 ton socker i snitt. Medel för granngårdarna varierar mellan 9,7 och 14,5 ton/ha. Det är stor variation mellan gårdarna trots att de ligger så nära varandra. Notera att det finns grannar till Magnus som ligger på samma eller på högre skördenivå.

Om vi jämför Magnus genomsnittliga sockerskörd för hela gården med de tre sprutdragen på hans 5T-fält i slutet på november (FY-skörd) skiljer det 900 kg socker/ha eller 6 %. Ingen annan 5T-gård har en så liten diff och visar på en liten inomfältsvariation, något 5T-projektet kommer fokusera på de kommande tre åren. Differensen beror naturligtvis även på när man levererat – har man till exempel en tidig leverans så drar det ner snittet för hela gården.

20170210 VAL
Staplarna illusterar den genomsnittliga sockerskörden 2016 på 10 granngårdar till Valterslund, snittskörden för hela Magnus betodling 2016 och FY-skörden i slutet på november.  

I snitt tog Valterslund 19% högre skördar än sina grannar 2016. Eftersom vi har lite bakgrundsinformation om granngårdarna får vi fokusera på Valterslund. Vad är det som skiljer i förutsättningar och insatser mellan dom olika gårdarna? I stort görs nog ungefär samma odlingsåtgärder på alla gårdar. Det är inte så att Magnus maxar insatserna i betodlingen till vilket pris som helst – lönsamhet är i fokus. För 2016-års betodling var förutsättningarna följande på Valterslund:

 • 15 % lera, P-klass IVB, K-klass III och mullhalt 3,1 %
 •  Magnus kalkade inför 2016-års betfält och pH-värdet var 7,2
 • God dränering och jämn upptorkning
 • Magnus har en varierad växtföljd och håller ogräsen i skick i hela växtföljden. Han går mycket i fält och håller koll på grödorna vilket gör att rätt åtgärder görs vid rätt tillfälle
 • Kycklinggödsel spreds på våren till betorna
 • Gödning djupmyllades med en Väderstad Spirit
 • Tidig sådd den 28 mars. Bra etablering med bra såmaskin
 • Natrium tillfördes i form av Besal
 • Totaldos ogräspreparat: 4 l Goltix,  1,8 l BP, 0,25 l Ethosat, 2 l Fiesta och 27 gram Safari
 • Bra tajming i ogräsbehandlingarna vilket gav ett rent fält
 • En radrensning (med kamera) gjordes
 • 3 bladsvampsbehandlingar med 2x 0,6 Comet Pro + 1x 0,3 Armure. Magnus bevakade svampstatusen ofta och gjorde den första behandlingen i rätt tid.
 • Lagring med TopTex

Förbättringspotentialer på Valterslund är bland annat radmyllning och att använda Probeta NPK.

Tittar man istället på grannarnas och Valterslunds 5-årssnitt för 2012-2016 så tog Magnus i snitt 9 % högre skördar än sina grannar. De 10 grannarnas 5-årssnitt varierar mellan 10,8-13,1 ton socker/ha. Hur som helst är det intressant att fundera på varför det är så stora skördevariationer mellan gårdar som ligger på några kilometers avstånd och som i stort har samma jord och väder.