Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

30 mar

5T-projketet fortsätter i uppdaterad version

5T-projektet har efter 3 år nått en milstolpe då fas I avslutas och fas II tar vid. I nästa fas håller vi fast vid grundkonceptet med uppföljning av skörden både i fält och till bruket. Vi tror dock inte att vägen framåt bara är mer av samma utan behöver tänka nytt. Fokus kommer ligga på att förklara inomfältsvariationen. Vi vet att det skiljer mycket i skörd inom fälten och detta kommer vi nu gå till botten med och försöka förklara. Varje 5T-odlare kommer identifiera en A och B yta där A representerar maximal tillväxt för fältet och B en yta med sämre tillväxt. Ytorna kommer inte väljas med markkartan som grund utan efter uppkomst då man ser skillnader i fält. Tillväxten så väl som slutlig skörd kommer att följas och mätas i dessa ytor.

En annan nyhet är 5T+ som vi presenterade för första gången på vintermötet i Alnarp den 1 mars. Alla odlare har haft möjlighet att anmäla sitt intresse att delta på Mina sidor. Totalt ingår 36 odlare + de svenska 5T-gårdarna i projektet. Ambitionen är att projektet ska inspirera och motivera odlarna som deltar men också du som följer den här webbsidan. Vägen mot högre skörd tror vi går via ökad kunskap och insikt om sina egna förutsättningar och de steg i betodlingen som tillsammans bygger ens sockerskörd. Vi tror också på kraften i att följa och utveckla sin betodling tillsammans med andra.

Karta 5T+
Karta med de 41 odlarna i 5T+

De 41 odlarna har fått i uppgift att följa ett betfält under hela betåret med fokus på ett antal faktorer viktiga för högsta skörd. Löpande under året får de ett antal frågekort där de ombeds bedöma dessa faktorer. Frågekorten ska kunna besvaras utan att leta i pärmar och dataprogram men kräver att man regelbundet är ute i fält. Efter varje frågekort får man återkoppling från Nordic Sugar med kommentarer och sammanställning av vad de andra odlarna svarat.

Vi kommer löpande informera om vad som händer i 5T+ på denna sida.