Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

28 mar

Planering inför sommarmötet

Planeringen inför årets sommarmöte på Tofta utanför Asmundtorp är i full gång. Förra veckan samlades ett gäng från NBR, Nordic Sugar och HS för att ta en titt på fältet. Precis som ifjol ligger stort fokus på växtnäring men det blir även en hel del annat:

  • Gödslingsförsök nr 327 – jämförelse mellan spridningsmetoder
  • Kaliumstege – hur mycket vågar vi lägga?
  • Radmyllning respektive bladgödsling med bor och mangan
  • Bladsvampsförsök nr 427 – framtidens bladsvampsstrategier
  • Olika bearbetningsmetoder (Topdown, Swift och plöjt)
  • Ogräsförsök nr 536 – hur hanterar vi 3 liter Goltix 2018 och framåt?
  • ALS – hur stort är gapet mellan ALS-sorter och vanliga sorter?
  • Storskaligt praktiskt test av ALS-betor
  • Aphanomycesförsök
  • Dataväxt är på plats för att prata om framtidens precisionsodling

 

Försöksplan_1
Fältskiss över försöks- och demoyta på Tofta 2017

 

DSC01156Kallt i fält