Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

23 mar

Status sådd i Europa

Robert Olsson, NBR, träffade folk i betbranschen från hela Europa på ett möte i veckan. För den nyfikne kommer här en liten lägesrapport över hur långt man kommit med sådden på olika håll!

I Frankrike och Österrike är sådden i full gång sedan i förra veckan – man är en bra bit på väg och är snart halvvägs. Det regnade inte bara i Skåne förra veckoslutet och på grund av det var det stiltje över helgen.

I Spanien är sådden ofta avklarad vid denna tidpunkt men i norra Spanien råder i år vattenbrist vilket gjort att odlare väntar med att så. Man har fått betydligt mindre regn i vinter än normalt med låga vattennivåer till följd och myndigheterna släpper inte fram vatten för uppkomstbevattning förrän den 1 april. Normalt måste spanska betodlare vattna vid uppkomst för att säkra en jämn uppkomst. Det kan tilläggas att årsnederbörden är 450 mm i betodlingsdistriktet i Spanien.

I England är troligen mer än hälften av betarealen redan sådd. Det har varit en tidig vår där och man har sått tidigare än normalt.

I södra Tyskland är det oklart hur det ser ut men i Nordzuckers område i Tyskland har sådden precis startat. Samma sak gäller för Polen, Danmark, Holland och Sverige.

IMG-20160401 HH