Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

29 mar

Tofta och närliggande gårdar

Slutligen har vi kommit till västra Skåne och Tofta med 10 närliggande gårdar. De 10 granngårdarna ligger inom en radie av 3 kilometer från Tofta i närheten av Asmundtorp, Billeberga och Landskrona. Jordarna i dessa trakter varierar stort med allt från lätta potatisjordar till tunga leror så det är svårt att göra en rättvisande jämförelse.

Magnus på Tofta tog i genomsnitt 13,3 ton socker/ha 2016 (snitt för hela hans betodling hämtat från Mina sidor). Dom 10 grannarna tog i snitt 11,3 ton socker/ha samma år och skördarna varierar mellan 7,2 och 13,7 ton. Det skiljer alltså upp till 6,5 ton socker mellan 11 gårdar (Tofta inkluderad) som ligger inom några kilometers avstånd från varandra. Notera att det finns odlare bland de 10 grannarna som ligger på samma eller högre skördenivå än Magnus.

Skiftande jordartförhållanden är som sagt en viktig förklaring till skillnaderna i skörd. Magnus odlade 2016 betor strax norr om Asmundtorp på tung, svart lera och sådde betorna först den 12 april. Jordart och upptorkningsförmåga på våren påverkar såtidpunkten. De i området som har lättare jordar kan så tidigare men utan bevattning tappar man i tillväxt under en varm och torr sommar. I Magnus situation med en tyngre och vattenhållande jord kan sådden bli relativt sen men å andra sidan har en stark jord förmågan att hålla betorna i tillväxt hela sommaren.

Om vi jämför Magnus genomsnittliga sockerskörd för hela gården med de tre sprutdragen på hans 5T-fält som togs upp i andra halvan på november (FY-skörd) skiljer det 3,5 ton socker/ha eller 26 % till fördel för FY-skörden. Om vi jämför med Valterslund och Hviderup var motsvarande diff 900 kg respektive 3,2 ton socker. Den stora skillnaden på Tofta förklaras av att hälften av betodlingen låg på det sämsta fältet i hela växtföljden – ett fält på 20 ha med oerhört varierande jord och som inte alls har samma potential som 5T-fältet. Magnus uppskattar att snittskörden blev under 12 ton socker/ha på det sämsta fältet och runt 16 ton på resterande fält.

20170324 TOFTA

Staplarna illusterar den genomsnittliga sockerskörden 2016 på 10 granngårdar till Tofta, snittskörden för hela Magnus betodling 2016 och FY-skörden den 23:e november.  

I snitt tog Tofta 18% högre skördar än sina grannar 2016. Jorden norr om Asmundtorp där Magnus odlade betor 2016 avkastar jättebra men är inte lättbrukad, det krävs varsamhet och fingertoppskänsla för att inte ge sig ut för tidigt och förstöra strukturen i marken. Magnus själv betonar att han sår så snart jorden är bra, utan att snegla på datumet i kalendern. Magnus radmyllar Probeta NPK till betorna, något han är relativt ensam om i trakten. Han tycker att radmyllning ger så pass stora fördelar med jämn och säker tillväxt i starten och att den högre kostnaden helt klart motiveras av merskörden.

Om vi utgår från Toftas förutsättningar på 5T-fältet 2016 såg det ur så här:

  • 22 % lera, P-klass IVA, K-klass III och mullhalt 3,4 %
  • pH-värdet var 7,0
  • En varierad växtföljd
  • Radmyllar Probeta NPK
  • Sådd den 12 april. Bra etablering med högt plantantal.
  • Totaldos ogräspreparat: 3,2 l Goltix, 1,8 l Betanal Power, 0,2 l Ethosat, 50 g Safari (den höga Safaridosen förklaras av mycket raps)
  • Bladgödsling med Mangan
  • En radrensning
  • 2 bladsvampsbehandlingar 0,6+0,4 l Comet Pro
  • Lagring med TopTex och vid behov Tågarpsmattor eller plast

 

Magnus går i fälten ofta precis som övriga 5T-odlare – han är ute i fält 2-3 gånger i veckan under säsong och på så sätt kan han göra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Magnus är noggrann och duktig på ogräsbekämpningen, det är rent i betfältet i juni. Det är ytterst sällan Magnus måste sätta in en ”katastrofblandning” på grund av att tidigare behandlingar misslyckats.