Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

13 apr

Betsådd på Falster

Henrik Hansen på Pugerupgaard vid Rødby på Falster avslutade betsådden i fredags för en vecka sedan. Sådden påbörjades måndagen den 3 april och Henrik berättar att starten inte var helt optimal då jorden fortfarande var rätt fuktig på djupet. Därefter torkade det upp bra och 5T-fältet såddes den 4 och 5 april.

HH_saabed_IMG_0231
Henrik är nöjd med såbädden.

Fältet är till stor del sått med den nematodtoleranta sorten Cantona på grund av tidigare problem med nematoder. Pasteur har såtts på en bit av fältet där det inte finns nematoder.

HH_seed_IMG_0234Fin såbädd med fröna placerade i fuktig jord på ca 2 cm djup med ett fröavstånd på 22 cm.

I samband med sådden radmyllades flytande gödning, kvävemängden uppgick till 110 kg N/ha. Henrik Hansen löser också upp ett fodersalt i sin flytande gödning för att tillgodose betornas natrium behov

 

HH_seeding_IMG_0241
Sådd med placering av flytande gödning. 

HH_harvning_IMG_0249
Harvning med Germinator.