Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

06 apr

Sådd med Tempo

I år provar Jeppe att så betor med Väderstad Tempo utrustad med radmyllning. Sådden kom igång idag på förmiddagen. Efter mycket test och justering av inställningar har man kommit fram till att bäst resultat blir det vid sådd i ca 10 km/h. I samband med sådden placerar Jeppe 350 kg Probeta NPK. Resterande gödning spreds ut i form av NPK innan harvning.

Jeppe berättar att han är nöjd och att resultatet är över förväntan.

20170406_110704