Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

27 jun

Bättre koll på variationen i fält

Vi fortsätter summeringen från de olika stationerna på sommarmötet. I det svarta tältet utanför stortältet fanns Nilla Mårtensson från Dataväxt och Robert Olsson från NBR.

DSC01290

Huvudbudskapet på denna station var att vi behöver ha bättre koll på variationen i fält.

Betodling handlar om att få det grönt tidigt – alltså att etablera solfångaren så tidigt som möjligt för att utnyttja solljuset maximalt. Därefter hålla rent från ogräs och se till att fältet är jämngrönt utan fläckar med sämre tillväxt. På hösten gäller det att hålla det grönt länge genom bladsvampsbehandling om så krävs.

Sockerskördar i Sverige på 5T gårdar 2014-2016:

  1. Medel alla odlare                             11,5
  2. 5T odlare                                          13,6
  3. 5T fältet                                            14,9
  4. 5T FY direkt 15 nov                          16,2
  5. 5T AY hand skördat 15 nov              18,8
  6. 5T AY bästa 15 nov                          19,8

 

Det går alltså att hitta ytor med 20 ton socker/ha i många fält medan snittet är långt lägre. Så vad är problemet? Jo, den stora inomfältsvariationen!

 

DSC_3322
Robert Olsson, NBR om skördenivåer på 5T-gårdarna.

För att se hur grönt det är måste man ut i sitt fält och se hur det ser ut – hur det varierar. Vi behöver mäta det gröna och baserat på den informationen styra våra insatser så vi får mer jämt grönt överallt.

Teknik
Nilla Mårtensson från Dataväxt berättade om läget.

Steg 1: GPS-styrning på traktorn är något som redan finns hos många. Idag får man en GPS-styrning för 50 000 kr, vilken är flyttbar mellan flera enheter.

Steg 2: Styrning av till- och frånslag – redskapet (till exempel spruta, såmaskin och gödningsspridare) vet var det är. För många tas detta steg före GPS på traktorn då man lättare räknar hem denna investering i sparade kostnader.

Steg 3: Styrning efter styrfil – markkartan – eller styrning efter hur grönt det är. Vägar att se hur det växer och styra mina insatser:

  1. Satellit och Cropsat. Bilder med styrfiler för gödsling kan hämtas ner utan kostnad. Mer info i portalen Lantbruk.se.
  2. Drönare. Kostnad från 10 000 och uppåt. Tar rätt lång tid att flyga för att skaffa underlag till framtagning av styrfilen. Drönartjänster finns att köpa hos bl.a. Hushållningssällskapet i Skåne.
  3. Hand- eller traktorburen enhet. Med en handburen NDVI-mätare, typ Greenseeker för runt 5000 kr kan man lätt mäta grödans reflektans eller ”grönhet”. En eller flera enheter kan också traktormonteras.

 

DSC01291
Nilla Mårtensson, Dataväxt pratar om hur vi kan få bättre koll på variationen i fält.

Mätningar med Greenseeker är ett viktigt verktyg för att följa betgrödans utveckling i 5T-projktet som 2017 går in i en andra fas. LÄS MER OM DETTA I NUMMER 2 AV BETODLAREN. Där kan du också läsa mer om 5T+ som är vårt försök att bättre få fler odlare att dra ännu större nytta av 5T projektet.