Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

22 jun

Hebidcidtoleranta sockerbetor ”Conviso Smart”

Erfarenheten säger att en effektiv ogräsbekämpning är viktigt att prioritera för högt skördeutbyte. För fullgott resultat är många odlare idag tvungna att köra fyra gånger. Men i framtiden kan två gånger vara tillräckligt. Det bygger på att konceptet Conviso Smart lanseras enligt plan.

På demofältet på Tofta visade Desirée Börjesdotter, NBR, Conviso Smart som bygger på herbicidtoleranta sockerbetor i kombination med herbicider av typen ALS-hämmare. Det syntes tydligt en bättre tillväxt hos dessa sockerbetor jämfört med traditionell ogrässtrategi.

Demon visade
I demon visades konceptet Conviso Smart. Här såddes två herbicidtoleranta och två konventionella sorter den 9 april. De herbicidtoleranta ogräsbekämpades både med en standardbehandling, som också användes i de konventionella, och med ALS-hämmare (2*0,5 l per hektar) enligt konceptet. Herbiciden Conviso One registrerades 2016 i Sverige med maxdos 1 liter per hektar. För att undvika att ogräsen utvecklar resistens rekommenderas en komplettering med 0,15 l Ethosat vid varje tillfälle och för bästa effekt tillsattes 0,5 l olja. Båda strategierna gav fina effekter både på ört- och gräsogräs. Samtidigt är det känt att effekten av Conviso One, som herbiciden heter, är svag på veronika.

DSC01396Desirée Börjesdotter, NBR visar demon med ALS-betor på sommarmötet 12-13 juni.

Nya sorter testas
Fröfirmorna KWS och SESVanderHave testar sorter i den officiella sortprovningen. KWS har två sorter som ligger för andra året och kan bli registrerade redan efter årets skörd om resultaten är goda. Firmorna trycker på bekvämligheten i att ogräsbekämpa färre tillfällen och besparing av kapacitet och bekämpningsmedel med konceptet. Dessutom innebär Conviso Smart en möjlighet att få bukt med gamla synder, i form av vildbetor. På en liten del av fältet visades också nedvissnade ”normala” sockerbetor, som fått en dos av Conviso One. Det illustrerar både effekten på vildbetor och på betydelsen av att hålla isär koncepten inom gården. Det är också tydligt att en strategi för att undvika resistensproblematik behöver arbetas fram inför att konceptet lanseras i stor skala, tidigast år 2018.