Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

21 jun

Klarar vi ogräsbekämpningarna med 3 liter Goltix?

I ett antal inlägg sammanfattar vi det viktigaste från sommarmötet den 12-13 juni på Tofta. Först ut är stationen om ogräs där Ola Cristiansson ställde frågan om vi klarar ogräsbekämpningen med max 3 liter Goltix (enligt den nya registreringen från i år är maxdosen 3 liter)? Svaret är att vi kommer klara oss på 3 liter.

DSC01316Ola Cristiansson menar att vi klarar ogräsen med 3 liter Goltix

Huvudrekommendationen är 1,25 l Goltix vid första behandlingen, 1,0 l vid andra och 0,75 l vid tredje, alternativt fjärde, tillfället.

Tajming och väderförhållanden blir viktigare vid lägre maxdos. Ogräsen får inte bli för stora innan behandling, vilket innebär kortare intervaller mellan behandlingarna och fler behandlingar. Vidare ska Goltix användas vid rätt tillfälle, alltså vid god markfukt. Det gäller att spruta tidigt på morgonen innan daggen försvinner i den mån det går. Goltixdos och vid vilket behandlingstillfälle ska anpassas efter rådande förhållanden. Är det exempelvis torrt vid tredje behandlingen kan det vara en god idé att spara Goltix till fjärde körningen istället.

DSC01319Ett av leden i NBR:s ogräsförsök nr 536 som finns på flera platser i Skåne.

Safari och Centium

Det blir också viktigare att utnyttja Safari och Centium på bästa sätt. Vid mycket raps, baldersbrå, trampört och näva ska Safari vara med från andra behandlingen, vid mycket baldersbrå redan från första behandlingen.

Har man mycket åkerbinda måste i de flesta fall Centium användas i andra och tredje behandlingen. Huvudrekommendationen är 0,05 l vid varje tillfälle. Finns stor åkerbinda kan det vara aktuellt att gå upp i dos något vid tredje behandlingen.

Det krävs mer erfarenhet gällande användningen av Centium för bästa ogräseffekt och minsta betpåverkan. I många fall ser vi ingen betpåverkan men i andra fall ser vi stor betpåverkan. Vi ser mindre betpåverkan på kvällssprutningar jämfört med morgonsprutningar. Ibland ser vi större påverkan med tankblandning med Ethosat.

Vid stor förekomst av åkerbinda kan eventuellt Centium köras utan tankblandning med övriga produkter. Vi återkommer med mer information inför nästa vår.

Slutsatsen är att vid anpassad Goltixanvändning tillsammans med Safari och Centium lyckas man hålla ogräsfritt.