Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

02 jun

Markvandring med 5T+

Igår träffades cirka 35 stycken deltagare i 5T+ projektet för en halvdag i fält med besök hos Jeppe Mårtensson, Göran Lindén och Emil Sällvik. Det blev intressanta diskussioner kring allt från jordbearbetning, återpackning och sådd till ogräsbekämpning och TopTex-lagring. Stort tack till alla som deltog!

För Nordic Sugar och NBR var det också ett tillfälle att få synpunkter och kommentarer kring 5T+ projektet så här långt. Om odlarna är nöjda med projektet kommer vi driva projektet vidare med målsättning att engagera fler odlare.

DSC01210

DSC01209

DSC01219

DSC01226

DSC01229