Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

19 Jun

NDVI-målinger i uge 22 i de forskellige lande

I seks af de lande hvor Nordzucker har roer i er der i uge 22 blevet målt NDVI (reflektans) med en håndholdt Greenseeker på de ejendomme, som er 5T-værter (ikke 5T+).

Teorien bag NDVI-måling
Måling af planternes refleksion (reflektans) af lys er en enkel metode til indirekte at bestemme planternes grønne biomasse (mængden af grønne blade). Metoden anvender fire lysfølsomme sensorer; to opadvendte, der måler indstrålingen fra solen ved to bølgelængder og to sensorer, der vender ned mod afgrøden. De nedadvendte sensorer måler hvor meget lys, der reflekteres fra afgrøden i de samme bølgelængder, som de opadvendte sensorer.
Der måles således på forholdet mellem lysindstrålingen, målt med de opadvendte sensorer og refleksionen fra de nedadvendte, som angiver den mængde lys, der er optaget i afgrøden, og som anvendes til at drive fotosyntesen. Jo større grøn biomasse afgrøden har, desto større er fotosyntesekapaciteten, og dermed vil andelen af indstrålingen, der optages i afgrøden, stige. Målingen giver således udtryk for, hvor langt roerne er i deres udvikling, og hvor godt de dækker jorden med bladmasse.  NDVI-målingen angives på en skala fra 0 – 1.

Resultater

NDVI-målingerne i 5T-markerne:

Tyskland, gennemsnit af 3 marker: 0,28
Danmark, gennemsnit af 4 marker: 0,23
Litauen, kun målt i 1  mark:  0,21
Polen, kun målt i 1 mark: 0,25
Sverige, gennemsnit af 5 marker:  0,21
Slovakiet, kun målt i 1 mark: 0,45

I Finland var roerne i uge 22 endnu for små til at foretage målinger i.

I landene sydpå, ses lidt højere NDVI-værdier. Varmere forhold, såtid og mindre rækkeafstand end i Danmark kan give en del af forklaringen.

Det danske gennemsnit dækker over en del variation fra 0,19 i de mindste roer til 0,30 på den 5T-ejendom med de største roer.

NDVI_2
Måling af NDVI i marken.