Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

19 jun

Sommarmötet i bilder

Stort tack till alla besökare samt företagsrepresentanter som medverkade på olika sätt. Slutligen ett stort tack till Magnus Rafsten som var värd för mötet. Klicka här för presentationen från tältdelen 170612 Sommarmöte_webb

DSC01241

Cirka 400 personer deltog på något av de tre mötestillfällena. Som vanligt började vi i tält.

DSC01267

Robert Olsson, NBR och 5T-värden Magnus Rafsten diskuterar gårdens betodling.

DSC_3383

Ekonomirådgivaren Axel Lundberg från HIR Skåne var inbjuden gäst och pratade om sockerbetskalkylen i relation till alternativgrödor. Med 2017-års betpris och 65 ton i rotskörd krävs följande skördar för att konkurrera med betgrödan: 4,5 ton raps, 8,5 ton maltkorn och 10 ton höstvete.

DSC01330

Joakim Ekelöf, NBR visar här växtnäringsdemon med radmyllad Probeta NPK i stege. Frågan vi ställer oss är om det räcker att radmylla en del av gödningsgivan för att bredsprida resten och på så sätt höja kapaciteten? Att döma av hur det ser ut i fält nu är 700 kg radmyllad Probeta det ledet som ser bäst ut, dock ska vi inte dra några förhastade slutsatser innan försöket skördats.

DSC01298

Åsa Olsson, NBR och Birger Olsson, Nordic Sugar pratar om nematoder och rotbrandssjukdomar.

DSC_3411

En beta odlad i infesterad jord med kraftiga Aphanomycesangrepp.

DSC01288

Robert Olsson, NBR diskuterar skördenivåer på 5T-gårdarna över åren. Till höger står Nilla Mårtensson som representerade Dataväxt och berättade om teknik och precisionsodling.

DSC_3338_1

Led med Centium i ogräsförsöket som syftar till att undersöka hur vi bäst hanterar ogräsbekämpningen nästa år när vi bara har 3 liter Goltix. Slutsatsen är att vi kommer klara ogräsen med 3 liter men att det krävs vissa justeringar, bland annat kortare intervall mellan första och andra behandlingen.

DSC_3298

Anders Rydén, Nordic Sugar tillsammans med representanter från Väderstad berättar om den nya modifierade Temposåmaskinen med radmyllningsaggregat.