Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

12 jul

Fältbesök i juli

Varje 5T-odlare har i maj/juni identifierat och markerat ut en yta med god tillväxt (A-yta) och en yta med sämre tillväxt (B-yta) i sitt fält. I dessa ytor placerar vi sex rutor för handskörd, tre i A-ytan och 3 i B-ytan. Vi hoppas att denna metod kommer ge oss ännu bättre information om variationen i fältet. Samtidigt läggs mer fokus än tidigare år på att reda ut varför uppkomst och tillväxt är sämre på delar av fältet.

20170711_cropsat 

Cropsat-bild av betfält med utplacerad A- och B-yta.

Under juli månad tas jord- och plantprover i alla 5T-fält för växtnäringsanalys. Uppgrävda betor och blast med eventuella symptom fotograferas också för dokumentation.

20170711_blade
Exempel på blad uttagna för dokumentation.

Vilka betor som grävs upp i A-ytan bestäms genom att välja ut 5 betor i god tillväxt som har grannar i raden (fem betor till vänster i bild nedan) och därefter ytterligare 5 betor som saknar granne på en eller båda sidor i raden (fem betor till höger i bild nedan). I B-ytan väljs motsvarande 5 betor med sämre tillväxt som har grannar i raden och ytterligare 5 betor utan granne.

Bilderna som tas på de uppgrävda betorna kommer ligga till grund för en standardiserad värdering av betorna, vilket görs på alla 5T-gårdar. Om det finns symtom på frilevande nematoder (greniga rötter eller reducerad tillväxt) tas kompletterade jordprover för att identifiera skadegörarna.

20170711_roer1

Betor uppgrävda den 10 juli hos en dansk 5T-odlare A-ytan (yta med hög tillväxt). Det grävdes upp 4*5+5 betor i A- och B-ytan.

 

20170711_roer2

Betor uppgrävda samma dag hos samma odlare fast i B-ytan.