Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

05 jul

Håll koll på rötterna!

På diagnosstationen på Tofta pratade Åsa Olsson och Lars Persson från NBR samt Birger Olsson från Nordic Sugar om sjukdomar i betor.

DSC01387

Birger Olsson visar sortförsöket med alla marknadssorter och sorterna med god chans att finnas på sortlistan nästa år.

Birger berättade och visade att betor som är sådda på samma dag kan vara helt olika i storlek. Besvärliga förhållanden i en del områden har gjort att en del fält stannat av i tillväxt medan det varit betydligt bättre förhållanden på andra fält. Flera faktorer spelar in och avgör tillväxten. Vikten av att se över dränering, jordstruktur och näringsstatus kan inte nog betonas! En frisk och bördig jord står emot väder och sjukdomar på ett helt annat sätt än en jord som är vattenmättad och kompakt. Det finns i år exempel på fält som drabbats av Aphanomyces, delvis beroende på sen sådd, hög markfukt och höga temperaturer vid uppkomst.

DSC_3408

Åsa Olsson berättar om nematoder och sanerande mellangrödor.

Vi hade också samlat in och kunde visa betor med symtom av de tre viktigaste sjukdomarna, nämligen Aphanomyces, betcystnematoder och frilevande nematoder. Inte minst den sistnämnda kan vara svår att känna igen och skadorna misstas också ofta för att vara orsakade av dålig jordstruktur. Angripna betor blir mycket greniga vilket bidrar till spill vid skörden, sämre renhet och lägre skörd. I NBR-försök har vi visat att sockerskörd och rotskörd minskar med ca 15%. Vi tittar också på vad man kan göra för att minska angreppen och därmed reducera skördeförlusterna.

DSC_3414

Beta som växt i jord med frilevande nematoder.

En åtgärd kan vara att odla så kallade multiresistenta mellangrödor som förmår sanera inte bara betcystnematoder utan också flera arter av frilevande nematoder. Preliminära försök från 2016 visade på lovande resultat! Antalet individer minskade och sockerskörden ökade! Förnärvarande pågår också försök ned olika sorter mot frilevande nematoder och vi har redan sett att där är skillnader. En del sorter är mer motståndskraftiga än andra.

På stationen berättade vi också om hur man med hjälp av biotester kan testa sin jord för att få reda på vilka sjukdomar som finns, så kallad biologisk markkartering. Man får också reda på hur stor risken är för angrepp. Jordprov kan tas i samband med ordinarie markkartering men det går också bra att ta prov själv. En sjukdom som går bra att analysera för är Aphanomyces i sockerbetor. Testet är enkelt: man tar ett jordprov som hälls i en kruka och i detta odlar man sockerbetor under fyra veckor i växthus och efter den tiden kan man se symptom av sjukdomen. Det visar risken för angrepp vid optimala förhållanden för angrepp dvs mycket regn och höga temperaturer. Testet har visat sig vara tillförlitligt och kan ge indikationer på om man ska välja en Aphanomyces-tolerant sort, kanske kalka fältet eller se över dräneringen.

DSC_3411

En beta med kraftiga Aphanomycesangrepp odlad i kruka i växthus.

Det finns även biotester för att undvika sjukdomar som ärtrotröta i ärt, Phytophthora-röta i åkerböna, klumprotsjuka i raps och rotgallnematoder i betor och morötter. Markens bördighet, dvs jämn och hög skörd över åren, beror av flera olika faktorer där förekomsten av sjukdomar och risken för deras angrepp är ett av de viktigaste. Biotester och prognos av sjukdomsrisk i fältet är en viktig del i IPM-begreppet, och erbjuds odlarna via NBR och andra aktörer.