Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

11 Jul

Markbesøg i juli

I løbet af juli bliver der i alle 5T/5T+-marker udtaget jord- og planteprøver til analyse for næringsstofindhold. Dernæst tages der fotos af opgravede roer samt af blade med eventuelle symptomer.

Roer til opgravning udvælges i areal A ved først at tage fem naboroer, som er i god vækst (fem roer til venstre i billedet) og dernæst fem roer, som mangler nabo til en eller begge sider (fem roer til højre i billedet).

I areal B udvælges tilsvarende fem naboroer med reduceret vækst og dernæst fem roer uden naboer. På grundlag af disse fotos vil der for alle deltagende dyrkere blive udarbejdet en vurdering af roerne efter en standardiseret form, som først skal udvikles.

Hvis der er symptomer på fritlevende nematoder (forgrenet eller reduceret vækst) vil der blive taget supplerende jordprøver for at identificere skadegørerne.

20170711_roer1
Roer opgravet 10. juli hos dyrker DK118 i areal A (areal, hvor roerne var størst ved besøget i juni). Der opgraves 4 x 5+5 roer i areal A og B.

20170711_roer2
Roer opgravet 10. hos dyrker DK118 i areal B (areal, roerne ikke voksede lige så godt som i areal A)

20170711_blade
Eksempler på blade udtaget hos DK118 den 10. juli.