Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 jul

Med fokus på växtnäring och radmyllning

Det var stort fokus på radmyllning på sommarmötet på Tofta. På växtnäringsstationen kunde vi återigen se effekterna av radmyllning jämfört med bredspridning. Joakim Ekelöf, NBR förklarade de bakomliggande orsakerna till effekterna som i första hand härleds till ett högre upptag av mangan och natrium. Kväveupptaget går också snabbare om man radmyllar jämfört med om man bredsprider.

DSC_3353

Tydliga skillnader mellan radmyllat och bredspritt. 700 kg/ha radmyllad Probeta närmast i bild. Längre upp i raden (vid den andra skylten) följer en sträcka med 700 kg/ha bredspridd Probeta.

Vidare så diskuterade man de praktiska invändningarna mot radmyllning. Dels att kapaciteten försämras och att tekniken inte är fullt tillgänglig än. Många maskintillverkare har eller håller på att utveckla såmaskiner med radmyllningsaggregat vilket innebär att tekniktröskeln snart borde vara passé. NBR undersöker nu också möjligheten att dra ner den radmyllade givan för att klara kapacitetskraven. Ett av försöken där man lagt en stege från 0 till 900 kg Probeta visades.

DSC01410

Frida Thorstensson, Nordic Sugar pratar ekonomi och radmyllning.

Lönar det sig att radmylla? Äldre NBR-försök visar att radmyllning ger 4 % i skördeökning. Ifjol gav försöken på Tofta och Lovisero 7 % respektive 5 % i merskörd. Frida Thorstensson, Nordic Sugar menade att man som betodlare kan betala rätt bra för att leja in en såmaskin med radmyllnignsaggregat. En skördeökning på 4 % ger 780 kr/ha baserat på 65 ton/ha i rotskörd och 2017-års betpris med ett resultattillägg på 15 kr/ton. Dessutom kan vi sänka gödningsgivan från 110 kg N till 98 kg N (Probeta) och sparar 340 kr/ha. Totalt handlar det om en merintäkt på 1100 kr/ha.

På stationen tryckte man även på vikten av att utnyttja sina markkartor för att göra styrfiler. Detta för att jämna ut och minska fältvariationerna. Detta gäller framförallt kalium och fosfor men även kalk. I samband med att man börjar arbeta med styrfiler stöter man genast på frågan kring hur mycket kalium man vågar lägga på de dåliga fläckarna innan problem med saltstress och skorpbildning uppstår. Mot denna bakgrund visades även en demo där man varierat kaliumgivan från 0 till 650 kg K/ha.

DSC01330

Måste vi radmylla hela gödningsgivan? Joakim Ekelöf, NBR visar stegen från 0 till 900 kg radmyllad Probeta.

Frida visade även de nya snabb-mätarna som man enkelt kan mäta betans växtnäringsstatus med. Instrumenten kommer att användas i försökssyfte de närmaste åren för att senare användas i praktiken för att ställa diagnoser och anpassa gödslingen. De växtnäringsämnen som enkelt går att mäta i fält är N, K, Na och Ca.