Tilvækst til Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

11 Jul

NDVI-målinger på 5T-gårde i syv lande

Der er i år 5T-gårde i alle de lande, hvor Nordzucker producerer sukkerroer. Der er to gårde i Finland, fem i Sverige, fire i Tyskland og en i henholdsvis Litauen, Polen og Slovakiet. I Danmark er fire af de oprindelige 5T-gårde med, mens 34 såkaldte 5T+-gårde yderligere er etableret i år (læs mere om 5T+ på hjemmesiden).

På 5T-gårdene udføres de samme undersøgelser på samme tid i alle lande. I 2017 er der planlagt syv feltbesøg, hvoraf de tre nu er gennemført. Ved hvert feltbesøg tages der en række fotos til at beskrive forholdene i marken og dernæst måles NDVI med et håndholdt apparat (GreenSeeker).  NDVI udtrykker hvor meget af det indkomne sollys, der udnyttes, og dette er relateret til hvor godt roerne har lukket rækkerne, og om bladene er sunde. God tilvækst i roerne ses derfor som en hurtig stigning i NDVI i det tidlige forår og frem til rækkelukning, hvorefter NDVI helst skal være minimum 0,8.

NDVI-målingerne viser, at roerne er kommet klart bedst fra start på tre af de tyske gårde samt i Polen og Slovakiet.  Dette hænger i nogen grad sammen med dato for såning, som var 23. marts i Slovakiet, 27.-29. marts i Tyskland og dernæst 3. april i Polen.

Såning i Danmark skete i første uge af april, mens nogle af de svenske først fik sået i den anden uge. Finnerne såede henholdsvis 6. og 12. maj på deres 5T-gårde. Efterfølgende har væksten i Slovakiet været begrænset af tørke, mens roerne de fleste andre steder har haft en kraftig tilvækst i de to midterste uger af juni.

På de danske 5T-gårde kom roernes hurtigst i gang hos Jens Erik Petersen på Falster og hos Henrik Hansen ved Rødby, mens dens største tilvækst frem til anden måling skete hos Stig Fabricius.

20170711_NDVI_all

 

Figurtekst: NDVI-målinger udført på 5T-gårde i de lande, hvor Nordzucker producerer sukker.
Den stiplede linje viser NDVI målt på Sofiehøj ved Holeby (1-3 målinger/uge), mens de øvrige linjer er dannet på grundlag af årets tre første malinger.
Øverst: Sverige til venstre og tyskland til højre. Nederst til venstre: Polen, Slovakiet og Finland og Danmark til højre.