Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

11 jul

NDVI-mätningar ger ett mått på tillväxten

NDVI-mätningar har gjorts upprepade gånger under juni månad hos 5T-odlarna i samtliga Nordzuckerländer. På de flesta plastser har 3 mätningar gjorts i samma fält. Om dessa värden plottas i en graf med NDVI-värdet på y-axeln och datumet för mätningen på x-axeln kan man jämföra tillväxten mellan olika plastser. Som referens används NBR:s försöksgård Sofiehøj i Danmark.

Några kommentarer är att utvecklingen på gårdar i samma land ligger väldigt nära varandra men att vissa betfält haft en bättre start än andra. Tyskland och Polen har haft högst NDVI-värden redan från start. Finland halkar efter på grund av sen sådd.

NDVI_SE

NDVI-kurva över de svenska 5T-gårdarna. Mätningar har gjorts i slutet på maj, mitten på juni och slutet på juni. Valterslund och Lovisero har haft hög och jämn tillväxt under hela juni månad medan Tofta och Hviderup tappar lite i sista mätningen.  

NDVI_DK

NDVI-kurva över de danska 5T-gårdarna. I den sista mätningen gjord i slutet på juni ligger NDVI-värdet mellan 0,8 och 0,9.

NDVI_Polen

NDVI-kurva över 5T-gårdarna i Finland, Litauen, Polen och Slovakien. Den orangefärgade kurvan är 5T-gården i Polen – här ökade mängden bladmassa rekordstort mellan slutet på maj och mitten på juni.

NDVI_DE

NDVI-kurva över de tyska 5T-gårdarna. I den sista mätningen gjord i slutet på juni ligger NDVI-värdet runt 0,8.