Tilvækst til Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

11 Jul

NDVI på 5T og 5T+ i juni

I løbet af juni måned blev der aflagt besøg i de fleste 5T-marker (de oprindelige samt 5T+) for at se nærmere på roernes vækst i et areal, hvor de voksede godt (A) og et areal, hvor de af uforklarlige årsager havde vokset langsommere (B).
Arealerne A og B blev enten udpeget af dyrkeren eller fundet ved at anvende NDVI-målinger fra CropSat.
20170711_cropsat
Cropsat-billede af roemark med indlagt A- og B-felt.

Ved besøget blev der målt NDVI med håndholdt GreenSeeker i arealerne A og B og udover at kvantificere denne forskel, giver dette også mulighed for at sammenligne størrelsen af roerne på tværs af marker, idet NDVI indtil rækkelukning i høj grad afspejler biomassen.
De oprindelige 5T-gårde er blevet besøgt tre gange, og her kan man se at Jens Erik Petersen (JEP) den 2. juni lå 29 % over målingerne på Sofiehøj. Dette afspejler, at roerne her kom hurtigt i gang.

20170711_NDVImalinger
En del af forskellen i NDVI kan skyldes forskel i plantebestanden, og derfor tages der fotos på tværs af rækkerne for at vurdere dette.

20170711_plantebestand

Det blev målt store forskelle mellem markerne, og vi har forsøgt at se på, om der er nogen relation til den måde roerne dyrkes på, f.eks. i form af kalkning, fjernelse af halm eller dyrkning af efterafgrøder.
Datamaterialet er for spinkelt til sådanne sammenligninger, men fortsættes dataindsamlingen i årene fremover vil der måske vise sig nogle tydelige effekter af forskellige dyrkningstiltag.

Tabeltekst: Sammenligning af dyrkningspraksis i marker, hvor NDVI ved målingerne i juni enten var markant lavere (10% eller mere), på niveau med (+/- 10%) eller højere (10% eller mere) end referencemålingerne på Sofiehøj.

20170711_tabeller