Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

03 jul

Radmyllning är framtiden

På en av stationerna på sommarmötet fanns Anders Rydén från Nordic Sugar tillsammans med Kalle Knutsson samt representanter från Väderstad. Fokus på denna stationen låg på radmyllningsteknik till betor och tog vid efter att Joakim och Frida visat växtnärings- och radmyllningsförsök.

DSC01360

På fältet lade vi i höstas ett jordbearbetningsförsök där den djupa bearbetningen gjordes med Väderstad kultivatorer, Topdown respektive Swift. I våras såddes sedan ytan med Tempomaskinen och gödningen till betorna radmyllades, till sommarmötet fanns alla maskiner på plats och sådden kunde inspekteras och diskuteras.

DSC_3298
Jonas Tornerhjelm  och Ingvar Sundelöf från Väderstad med sin Tempo

Väderstad visade sin Tempo, en 12-radig maskin utrustad med fronttank för att kunna radmylla gödning i samband med sådden. 2013 testade vi att så betor med Tempon för försa gången, då var det en majssåmaskin som man ville utveckla för att kunna hantera grödor som sockerbetor och raps. Ingvar Sundelöf berättade om vad som utvecklats på maskinen sedan dess. Bland annat har maskinen nu flytande row cleaners som hänger i ett parallellogram för att bättre kunna följa markytan, via en kolv kan respektive såhus belastas efter behov beroende på vilken gröda man sår. Tryckhjul och luftflöde är också delar man modifierat för ökad precision vid sådd. Gödningen blåses från fronttanken till en rapidbill placerad 5 cm bredvid såraden och gödningen placeras ett par cm under betfröet.

DSC01353
Kalle Knutssons ekipage med såmaskin och radmyllningsaggregat

Den andra maskinen är en hemmakonstruktion av Kalle Knutsson på Söderslätt. En 18-radig såmaskin där radmyllningsdelen är byggd på en Överum gödningsspridare. Kalle har byggt en helt ny ram som är starkare än original och monterat vågceller under behållaren för att ha full koll på gödningsutmatningen. Själva såmaskinen är en Monopill med skivbill för att kunna så även i fält med mycket växtrester. Kalle berättade för publiken att detta är den fjärde radmyllaren han byggt. Den första byggdes 1999 och är fortfarande i drift, dock inte hos Kalle men de övriga två rullar kvar på gården. Med den nya maskinen har man i år sått 460 ha betor med gott resultat. Radmyllning till betorna är här en självklarhet både för Kalle men också för kunderna som får sått sina betor.

Många imponerades av maskinerna och diskussionerna kring radmyllning var intensiva, flera gick nog hem från mötet och funderade på om radmyllningsteknik kunde vara något för deras gård.