Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

18 aug

Är 5T+ något för dig?

I år testar vi något som vi kallar för 5T+. Det är 36 odlare som medverkar och deras uppgift är att följa ett betfält under hela betåret med fokus på ett antal faktorer viktiga för högsta skörd. Förhoppningen är att vi kommer kunna erbjuda konceptet till många fler odlare 2018.

I filmklippet berättar Robert Olsson, NBR mer om konceptet.

 

Karta 5T+
Karta med de 36 5T+ odlarna och de fem 5T gårdarna.