Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

09 aug

Fält med dålig tillväxt

Generellt finns det många fina betfält i år men variationen inom fält och regioner i odlingsområdet är relativt stor. I en del fält finns tydliga strukturskador orsakade av stora regnmängder efter sådd. I mitten på juli besökte folk från NBR, HIR Skåne och Nordic Sugar ett antal fält på Söderslätt med dålig tillväxt.

DSC01485
Göran Olsson, Lovisero och Robert Olsson i en fläck med dålig tillväxt.

 

DSC01472
Tydliga symptom på fosforbrist i en fläck med dålig tillväxt.

En yta med bra tillväxt respektive dålig tillväxt intill varandra identifierades. Från dessa ytor togs blastprover och jordprover för växtnäringsanalys och jordboende sjukdomar.

 

DSC01477
Hela styrkan hjälps åt med provtagning och dokumentation.

Med hjälp av analyssvaren, markkartor och lantbrukarens erfarenhet hoppas vi kunna fastställa orsaken till fläckarna med dålig tillväxt. Fortsättning följer!