Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

29 sep

Tillväxt på 5T-gårdarna

Vecka 36 besökte Frida Thorstensson alla svenska 5T-gårdar för att se hur det växer i fält. En rad x 4 meter handskördades och vägdes på alla platser. En bedömning av blasthöjd och sundhet gjordes också. Det är  såklart en högst ovetenskaplig undersökning men ändock intressant att se hur det ser ut på gårdarna. Jag har valt att inte räkna om vägda betor till rotskörd per hektar med tanke på hur osäkra siffrorna är.

Det kan tilläggas att det var relativt torrt i marken på Valterslund, Lovisero och Tofta medan det hade regnat under dagen på Gretelund och på Hviderup regnande medan jag var i fält. Betorna på Hviderup men även Gretelund var betydligt skitigare än på de andra gårdarna.

Tabellen visar total vikt (kg), genomsnittlig vikt per beta (gram), blasthöjden mätt i cm och en bedömning av blastens sundhet på en skala 1-5 där siffran 5 är bäst blastkvalitet. Ju mer bladsvampar, desto sämre värde. Antalet betor på sträckan 4 meter varierade mellan 16-18 st för de olika platserna.

Nedan är 5 utvalda betor från varje plats där den största betan på 4 meter är placerad till vänster i bild och den minsta betan längst till höger.

Gretelund 2017-09-04

Valterslund 2017-09-04

Lovisero 2017-09-04

Tofta 2017-09-04

Hviderup 2017-09-07

Fortsättning följer…