Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

20 okt

14,5 ton socker i genomsnitt i september

I andra halvan av september handskördades parceller på alla 5T-gårdar.  I genomsnitt var sockerskörden 14,5 ton/ha i Sverige och Danmark, vilket kan jämföras med 16 ton 2016, 14 ton 2015 och 16 ton 2014.

  • Rotskörden varierade mellan 75-101 ton/ha och sockerhalten låg på mellan 15,3-17,3 %
  • Det är blött eller mycket blött på alla platser
  • Sockerhalten var signifikant högre i Danmark jämfört med Sverige

 

Parcellerna skördades mellan den 18 och 27 september vilket är en relativt lång period. För att värdena ska vara jämförbara har skörden den 19 september uppskattats för alla gårdar genom att utgå från skördeökningen på platsen Sofiehøj i Danmark mellan den 19 september och 2 oktober. I detta inlägg redovisas enbart skördar för Sverige och Danmark trots att även gårdar i Tyskland, Polen, Litauen, Slovakien och Finland ingår i projektet (för närvarande saknas en del av dessa data).

På varje plats skördades en A- och en B-yta där A-ytan identifierats som en plats med optimal tillväxt och B-ytan som en plats med sämre tillväxt. Värdena i diagrammet ovan är genomsnittet av A- och B-ytan på varje plats. I ett inlägg nästa vecka går vi närmare in på skördevariationen i respektive fält.