Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

12 okt

Lägesrapport från Österlen

Magnus Bengtsson på Valterslund  är nöjd med årets betfält och hoppas på toppskörd. Årets 5T-fält höstplöjdes efter att Magnus lagt ut 5,5 ton/ha sockerbrukskalk. Den 7 april spreds 5 ton/ha kycklinggödsel och dagen innan sådd lades 300 kg/ha Probeta NPK. Den 10 april såddes så fältet med sorten Orlena. Etableringen blev mycket bra med 100 % uppkomst.

I början på september var det helt fritt från ogräs i fältet. Magnus är väldigt nöjd med årets ogräsbekämpning som skett i samråd med Ola Cristiansson, granne till Magnus och före detta chef på Agricenter, Nordic Sugar. Skillnaden mot tidigare är att behandlingarna gjorts, på inrådan av Ola, någon dag tidigare än vanligt. Doserna har kunnat hållas förhållandevis låga på grund av att första och andra behandlingarna gjorts innan ogräsen hunnit få örtblad.

Ogräsfloran i fältet består framförallt av åkerbinda, raps, svinmålla och snärjmåra. Följande ogräsbehandlingar har gjorts:

  • 30/4 – 1,0 Goltix, 0,6 Betanal Power, olja
  • 15/5  – 1,25 Goltix, 0,6 Betanal Power, 0,15 Ethosat, olja
  • 26/5 – 0,05 Centium, 25 g Safari, olja
  • 6/6 –  1,0 Goltix, 0,6 Betanal Power, 0,15 Ethosat, 0,05 Centium, olja

 

Den 11 juni bladgödslades fältet med 1 l Mantrac och 2 l Bohr 150. Den 16 juni avslutades ogräsbekämpningen med en radrensning.

 

Normalt sett är brist på vatten något som kraftigt begränsar tillväxten på Valterslund, den som följt 5T-projektet vet att det varit torrt hos Magnus flera år sedan 2014. I år kan man inte klaga på nederbörden ens på Österlen och betorna har haft full tillgång till vatten från juli och framåt. Blasten är också mycket frodig i år med en blasthöjd på 60-70 cm (ifjol var motsvarande siffra 42 cm i mitten på augusti).

I början på september var blasten mycket fin och det gick knappt att hitta några bladsvampar alls. Magnus gjorde den första bladsvampsbehandlingen den 22 juli med 0,5 Comet Pro, vilket följdes upp med 0,5 Comet Pro den 21 augusti.

Relativt greniga betor som satt hårt den 4 september.