Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

13 okt

Läget i fält Gretelund

Betåret 2017 kommer inte gå till historien som ett år med toppskördar hos Henrik Nilsson på Gretelund. Minusgrader i påskhelgen ställde till det för en del odlare i framförallt Kristianstadtrakten som sått tidigt. Henrik som har för vana att så tidigt blev hårt drabbad och har sått om 32 av totalt 122 ha betor. På grund av detta tycker Henrik att betodlingen inte varit så kul i år och har inga höga förväntningar på skörden. Provgrävningarna visar dock att det inte är ren missväxt trots allt!

Årets 5T-fält är sått den 27 mars med sorten Orlena och klarade minusnätterna förhållandevis bra. Frosten orsakade en del plantbortfall men det var inte motiverat med omsådd på detta fält. Det har det regnat mycket även på Gretelund i år och Henrik har bara vattnat fältet en gång. Det kan jämföras med ifjol då han vattnade 5 gånger med ca 20 mm/gång.

I början på september var det många stocklöpare i fält (även om det inte syns på bilden ovan). Henrik hade då gått över fältet två gånger och planerade att gå över en tredje gång för att dra fröstockar.

De fält som inte är omsådda är enligt Henrik extremt fina och visar på potentialen med att så tidigt även om det såklart har kostat i år. På frågan om han kommer vara mer försiktig och så senare nästa år svarar han bestämt nej. ”Det gäller att så tidigt och få till ett bra bestånd, det är där potentialen ligger”, menar Henrik.

Extremt frodig blast i början på september med en blasthöjd på ca 70 cm. Det fanns lite ogräs nere i beståndet, delvis på grund av en del luckor till följd av bortfrusna betor. Blasten är fin med måttliga rostangrepp. Två bladsvampsbehandlingar är gjorda, den 31 juli och 23 augusti. Bilden ovan är tagen nära en lähäck där det i princip är fullt plantantal.