Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

17 okt

Mer om NDVI

På sommarmötet på Tofta pratade Robert Olsson, NBR om NDVI-mätningar och vad man kan använda det till. NDVI är ett värde mellan 0 och 1,0 och mäter hur grönt det är i fält. Det är ett sätt att få ett någorlunda objektivt värde på hur det ser ut i olika fält eller på olika gårdar. Minst lika intressant är att mäta skillnader inom fält. Från och med 2017 fokuserar 5T-projketet på inomfältsvariation och hur vi kan höja skörden i ”dåliga fläckar” till att matcha de områden med högst skörd i fältet.

På grund av 5T-projektet har vi fått upp ögonen för vilka stora skördeskillnader det finns inom ett och samma fält. Diagrammet nedan är skapat av Robert Olsson, NBR och visar medeltal för Sverige och Danmark 2014-2016. Stapeln längst till vänster visar att den genomsnittliga sockerskörden för samtliga odlare i SE och DK är 12,4 ton socker/ha. Den genomsnittliga sockerskörden för de svenska och danska 5T-gårdarna var under samma period 14,3 ton/ha. På 5T-odlarnas 5T-fält skördade man ytterligare 1 ton socker. I de tre sprutdragen på 5T-fältet som direktlevererats till bruket (Farmer’s Yield) runt mitten på november var skörden 16,8 ton i snitt. I de handskördade rutorna var sockerskörden otroliga 19,1 ton socker/ha i snitt på 5T-gårdarna. Den potentiella skörden beräknad med en engelsk modell visar att skörden vid ideala förutsättningar skulle kunna vara 19,5 ton socker.

Läs mer om NDVI-mätningar här