Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

18 okt

Tankar om betodling – Göran Olsson

5T-odlarna är alla duktiga betodlare och tack vare 5T-projketet som nu är inne på sitt fjärde år har dom fått ett ännu större fokus på betor än tidigare. Vi träffade Göran Olsson på Lovisero för att prata om viktiga faktorer för hög skörd och hans strategier i betodlingen.

Birger Olsson, Nordic Sugar och Göran Olsson diskuterar bladsvampsbehandlingar.

Börja med det grundläggande
Det är inget nytt under solen men ändå är det många som inte lägger tillräckligt med krut på att säkerställa en bra markstatus avseende pH, fosfor, kalium och kalcium. Ofta bottnar växtnäringsbrist, dålig tillväxt och rotbrand i en dålig markstatus.

Göran har tidigare haft pH 7,0 som måltal men har höjt detta till 7,5 på grund av att han anser att det behövs en buffert. Även i punkter med högt pH ger han en liten giva på 0,5-1,0 ton, primärt för att säkerställa att det finns tillgängligt med kalcium och inte för att nödvändigtvis höja pH. Han hade planerat att köra ut kalk på rapsstubben i höst innan höstvetesådd men det har tyvärr varit för blött. Om det torkar upp innan det är tid att plöja kommer han eventuellt att lägga kalk till nästa års betfält.

Upptagning och lagring
Generellt menar Göran att han inte ändrat på något sedan han kom med i 5T-projeket. Dock är det två saker han har fått upp ögonen för – betspill och lagring.

Göran tycker det är viktigt att tänka på fälttrafiken och inte köra när det är för blött. Just därför tycker han också att det är bättre att ta upp betorna lite tidigare under bra förhållanden än att vänta och chansa. Naturligtvis blir det inte alltid så men det är det han eftersträvar. Att ha betorna uppe till Mårten är en gammal sanning som inte är helt fel. Göran försöker hitta rätt tillfälle för upptagning och ringer upptagaren och frågar om det passar att ta upp betorna när det väntas fint väder.

Gjorda spillundersökningar på gården har varit en ögonöppnare för hur mycket spill det faktiskt blir av till exempel hela betor kvar i marken. Göran är numera alltid med vid upptagning och går vid sidan av maskinen och kollar spill och renhet för att eventuellt be maskinförararen göra justeringar – ”fyra ögon ser mer än två”, menar Göran. Han har en mycket bra dialog med maskinföraren och de testar olika saker för att se om resultatet kan förbättras. Det är viktigt att ha en dialog och säga till om man inte är nöjd i samband med både upptagning eller lastning. Det går inte att komma i efterhand och vara missnöjd.

Göran har tidigare varit en ”halmivrare” som han själv säger. Kampanjen 2014 lagrade han betor in i februari månad och Robert Olsson på NBR fick honom att täcka en stuka med bara TopTex medan stuka nummer två var täckt med TopTex och halm. Betorna som legat under TopTex och halm var inte friska vid avtäckning och den stukan fick skalas, trots detta blev det några anmärkningar i provtvätten. ”Halmen var blöt vilket gjorde att betorna inte var torra, jag blev själv förvånad att det var så stor skillnad”, säger Göran. Sedan dess är det TopTex kompletterad med vindskyddsplast vid behov som gäller.

Det gäller att ha koll på temperaturen i stukor som ska levereras sent. Göran slår alltid ner rör med termometrar i stukan som ska levereras sist. Temperaturen kollas ett par gånger i veckan. Göran funderar på att testa maskinell täckning med TopTex men tycker att han har rätt så bra betalt för att göra jobbet själv. Är man bara minst två personer och helst tre så går det snabbt att täcka.

 Sådd och ogräs
Göran är noga med att höstplöja under så bra förhållanden som möjligt till betor. Betorna sås så tidigt som möjligt under bra betingelser med betoning på det sista. Efter att ha haft försök med radmyllning på den egna gården ifjol är Göran övertygad om att det finns ett par procent att hämta på att radmylla gödning till betorna (i försöket gav radmyllning 5 % i merskörd jämfört med bredspritt). Tillsammans med en granne kommer han bygga om en gammal TIVE 40/12 och hänga på en betsåmaskin bakom för att kunna radmylla själv.

Göran går mycket i fält – från uppkomst fram till radtäckning är han ute i betfältet minst 3 gånger i veckan. Vad gäller ogräsbekämpning försöker Göran bekämpa ogräsen när de är små. ”Jag kör hellre fyra gånger med lägre doser än riktiga hästkurer. Normalt kör jag tre fulla behandlingar och en sista ren Safari-behandling i fläckar med mycket snärjmåra”, säger Göran. Raps är annars det stora problemogräset och Göran avslutar alltid ogräsprogrammet med en radrensning.

Birger Olsson på Nordic Sugar menar att Görans styrka är hans stora intresse och engagemang. Förutom tajming i ogräsbehandlingarna och andra insatser är han nyfiken och lägger märke till detaljer ”Om Göran ser en dålig fläck i fält frågar han sig vad det beror på och ringer ett samtal till Agricenter eller diskuterar det med en granne. På så sätt upptäcker han skadegörare med mera tidigt innan det blir ett stort problem” säger Birger.