Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

14 nov

Mer om skördarna i september

Vi har tidigare publicerat den genomsnittliga skörden på 5T-gårdarna i Sverige och Danmark den 19 september. I det här inlägget tittar vi vidare på inomfältsvariationen. I år har varje 5T-odlare valt ut en yta A som odlaren bedömt ha potential till optimal tillväxt och en yta B med sämre förutsättningar till tillväxt i sitt betfält, detta för att mäta inomfältsvariationen. Dessa rutor markerades ut i slutet på maj och mäter cirka 50×50 meter. Det är i dessa rutor som mindre parceller handskördades i andra halvan av september.

Inomfältsvariationen varierar mellan 0,2-2,4 ton socker/ha och är i genomsnitt 1 ton socker/ha.  Skördevariationen inom fältet var generellt högre i Sverige jämfört med Danmark . Som diagrammet visar är märkligt nog skörden högre i B-rutan på några gårdar, vilket inte borde vara fallet eftersom B-rutan ska vara en yta med sämre tillväxt. En förklaring kan helt enkelt vara att vi eller odlaren har missbedömt tillväxtpotentialen när vi valde ut A- och B-rutor. Plantantalet i respektive ruta påverkar såklart också skörden.

Lägre skörd i B-rutan hos Jens Erik Pedersen (JEP) och Magnus Rafsten (TOFTA) kan delvis förklaras av ett lägre plantantal i B-rutan jämfört med A-rutan. Hos Henrik Hansen (HH) var skillnaderna små men skördesiffrorna kan ha påverkats av att de två rutorna inte skördades samma dag.