Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

06 nov

Studiebesök i Litauen, dag 1

Den 24-25 oktober besökte de danska och svenska 5T-odlarna tillsammans med representanter från NBR och Nordic Sugar Litauen. Efter ett kort stopp i Litauens huvudstad Vilnius körde vi västerut till Kaunas och centrala Litauen där landets växtodling är koncentrerad.

Dag 1 besökte vi en växtodlingsgård omfattande 2800 ha där vi välkomnades av den danska driftsledaren och Country Managern Rasmus Christoffersen. Gården ägs av Ingleby Farms & Forests vilket är ett företag som investerar i jordbruksmark över hela världen, idag äger man drygt 100 000 ha i USA, Peru, Argentina, Uruguay, Australien, Nya Zeeland, Lettland, Rumäninen och Litauen. Målet är att bedriva en hållbar och långsiktig livsmedelsproduktion, inte att köpa jordbruksmark för att sedan sälja den med vinst. Företaget, som ägs av en stiftelse, har inga skulder och har ett tidsperspektiv på 150 år! All vinst som genereras stannar i Ingleby globalt och går alltså inte tillbaka till stiftelsen.

Nybyggda spannmålssilos på 3000 ton/silo vilket ger en lagringskapacitet på totalt 18 000 ton.

Enligt driftsledaren kostar ett hektar bra åkermark i Litauen mellan 4000-10 000 euro och jordarna är lika våra danska/svenska jordar. Gården som idag har 17 anställda köptes 2013 och den första spannmålsskörden bärgades 2015. På 2800 ha fördelat på 126 fält odlas höstvete, maltkorn, raps, råg, åkerböna och 2017 för första gången sockerbetor. Driftsledaren kommenterade att de var glada att ha betor då årets spannmålsskörd varit mycket besvärlig med regn i princip varje dag hela skördeperioden.

 

Årets betfält har såtts med en dansk sättare.

Veteskörden avslutades första dagarna i oktober och höstsådden har också varit besvärlig på grund av all nederbörd. Av planerade 600 ha höstraps hade man bara hunnit så 260 ha och cirka 10 % av den planerade höstvetearealen var sådd. Istället får det bli mycket maltkorn, betor och åkerböna i vår!


Spannmålslager med den sist tröskade höstveten som tyvärr hade grott.

I verkstaden har man ett mycket ambitiöst system för hantering av reservdelar. Vid varje reservdel ligger lappar med streckkoder och när en mekaniker tar en reservdel från hyllan hänger han upp tillhörande lapp på en tavla. En gång i veckan scannas dessa lappar in i ett system och på så sätt har man alltid full koll på vilka delar som finns i lager och när det är dags att beställa nytt. En stor fördel är också att företagets två gårdar i Lettland använder samma system och att man kan låna delar mellan gårdarna.

Tavla med bilder på alla gårdens maskiner där mekanikern hänger upp en lapp under aktuell maskin varje gång han tar en reservdel från förrådet.

Alla större maskiner med en motor leasas på fyra- eller fem åriga avtal och för närvarande kommer alla gårdens traktorer från John Deere. Ingleby har ett omfattande kvalitetsledningssystem där allt dokumenteras per gröda – bränsleåtgång, gödningsmängd, växtskyddsprodukter, nedlagda arbetstimmar, traktortimmar, elförbrukning med mera.

Nybyggd torkanläggning.

Det var ett minst sagt intressant studiebesök som gjorde stort intryck!