Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

06 mar

17,7 ton socker blev genomsnittsskörden i oktober

I slutet av oktober/början av november handskördades parceller på 5T-gårdarna. I genomsnitt var sockerskörden 17,7 ton/ha i Sverige och Danmark.

Parcellerna skördades mellan den 24 oktober och den 2 november. För att värdena ska vara jämförbara har skörden den 31 oktober uppskattats för alla gårdar genom att utgå från skördeökningen på Sofiehöj i Danmark. I detta inlägg redovisas enbart skördar för Sverige och Danmark trots att även gårdar i Tyskland, Polen, Litauen, Slovakien och Finland ingår i projektet.

På varje plats skördades en A- och en B-yta, där A-ytan identifierats som en plats med optimal tillväxt och B-ytan som en plats med sämre tillväxt. Värdena i diagrammen nedan är genomsnittet av A- och B-ytan på varje plats. Skördevariationerna i respektive fält redovisas i ett separat inlägg.

Den genomsnittliga sockerskörden på de medverkande 5T-gårdarna i Sverige och Danmark uppgick till 17,7 ton/ha den 31 oktober. Gården med högst genomsnittlig sockerskörd var Gretelund med 18,9 ton/ha. Den gård som hade lägst sockerskörd var Tofta och orsaken till det är de stora aphanomycesangrepp som förekom där, precis som på många andra platser under 2017. Den sort som odlades på fältet var Orlena KWS. Denna sort har tidigare klassats som en tolerant sort mot aphanomyces, men under fjolårets historiskt höga tryck av aphanomyces förlorade sorten sin klassning som tolerant sort.

  • Rotskörden varierade mellan 113,9 ton/ha och 77,4 ton/ha.
  • Sockerhalten i Sverige varierade mellan 16,53% och 17,68%.
  • Sockerhalten i Danmark varierade mellan 16,71% och 18,10%.