Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

26 mar

Maskinskördar jämfört med handskördar

Vi har handskördat parceller i bra och dåliga områden på 5T-fälten för att kvantifiera skillnaderna inom fälten. För att jämföra hur mycket av det som växte på fältet som faktiskt också kom in till fabriken skördades 2-3 ha med gårdens upptagare. Efter lagring i stuka och lastning över rensverk så levererades betorna till Örtofta. Resultatet visas i tabellen här under:

Stig Fabricius i Danmark hade den högsta sockerskörden med 17,3 ton/ha.

Tittar vi vidare på vad vi handskördat jämfört med vad som skördats med betupptagare ser vi skillnader (och likheter) i diagrammen nedan.

Upptagningsförhållandena var inte optimala under hösten på grund av allt regn. Trots detta blev leveransen av maskinupptagna betor endast 3,1 ton lägre per hektar hos Stig Fabricius jämfört med vad som handskördades. Skillnaderna i rotskörd låg mellan 3,1 – 19,5 ton/ha, med ett genomsnitt på 14,3 ton/ha. Hos de svenska odlarna var det lägst skillnad mellan hand- och maskinskörd på Lovisero och Tofta med 10 ton/ha.

Skillnaderna i sockerskörd ligger mellan 0,3 – 4,9 ton/ha med ett genomsnitt på 2,6 ton/ha.