Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

14 mar

Mer om skördarna i oktober

Vi har tidigare publicerat den genomsnittliga skörden på 5T-gårdarna i Sverige och Danmark den 31 oktober. Nu går vi vidare och ser vad för skördevariationer vi kunde uppmäta inom fälten.

För att kunna mäta inomfältsvariationen valdes två rutor ut, en med optimal tillväxt (A-rutan) och en med sämre tillväxt (B-rutan).

Diagrammet här ovanför visar A- och B-rutornas rotskörd i ton/ha. Högst rotskörd uppmättes på Gretelund, med 113,9 resp 113,6 ton/ha. På Tofta har vi tidigare nämnt att aphanomycesangrepp ställde till problem och orsakade den lägre skörden. På gårdarna låg variationerna mellan A- och B-rutorna på mellan 0,3 ton/ha och 15,2 ton/ha.

På två gårdar, Tofta och Hviderup, gav B-rutan högre skörd än A-rutan med 15 respektive 5 ton/ha. På Tofta visade nematodproverna att det fanns högre tryck av nematoder i A-rutan än i B-rutan och det är en förklaring till att B-rutan gav högre skörd än A-rutan. Att den ruta som vi bedömt ha optimal tillväxt i början av säsongen inte alltid är den som levererat bäst i slutänden visar på att det är svårt att bedöma tillväxtpotentialen i början av säsongen då det är så många faktorer som påverkar resultatet i slutänden.

På flera av gårdarna låg rotskörden på samma nivå i de båda rutorna och det visar på jämna fält med bra uppkomst.

Sockerhalten (%) i de olika rutorna visas i diagrammet här över. På de svenska gårdarna varierade sockerhalterna mellan 16,53% och 17,68% med ett genomsnitt på 17,11%. Brukets medeltal för samma vecka var 16,91%. På de danska gårdarna låg sockerhalten mellan 16,71% och 18,10% med ett genomsnitt på 17,51%. De danska brukens veckosnitt var 17,35% under samma vecka.

Variationen mellan A- och B-rutorna låg mellan 0-0,42%. De tre gårdarna med lägst  sockerhaltsskillnad mellan A- och B-rutan var Valterslund, Lovisero och Hviderup.

Den högsta sockerskörden, 19,2 ton/ha, hittade vi i A-rutan hos Poul Bille  i Danmark. Gretelund kommer precis efter i skördemängd. Variationen mellan A- och B-rutor låg mellan 0,1-2,9 ton/ha. Genomsnittsvariationen låg på 0,4 ton/ha.