Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

24 apr

Alla 5T-gårdar färdigsådda

Under slutet av förra veckan och den gångna helgen såddes en stor del av den svenska betarealen. Förra måndagen (16/4) var 20 % av arealen sådd, i torsdags (19/4) var 50% sådd och idag är ungefär 90% färdigsådd. Alla våra 5T-gårdar har sått sina betor. I ett tidigare inlägg berättade vi att Tofta sådde sina den 10/4, medan Hviderup och Gretelund började så den 11 april.

Sådd på Gretelund med myllning av flytande gödning

 

På Lovisero såddes betorna den 17-18 april.

 

Årets sommarmöte ska hållas på Valterslund och flera olika försök såddes där den 20 april. 5T-fältet på Valterslund såddes den 19-20 april.

 

En bild på Hviderups betor som kommer fint i rader får avsluta dagens inlägg.