Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

06 apr

Frågekort 2

Totalt 5 frågekort har de 41 deltagarna (5 st i 5T och 36 st i 5T+) fått besvara löpande under säsongen. Frågekorten behandlar ett antal faktorer som är viktiga för hög skörd.

Tidigare har endast svaren från frågekort 1 publicerats på denna sida. Därför kommer nu ett par inlägg att publiceras under de närmsta dagarna med resterande frågekort och deltagarnas svar på dessa.

Frågekort 2 innehöll 3 frågor som handlade om såtidpunkt och etablering.

Fråga 1. Sådatum – Ange sådatum inom intervallen nedan

 1. Efter den 15 april
 2. 13-15 april
 3. 10-12 april
 4. 7-9 april
 5. 4-6 april
 6. 1-3 april
 7. 28-31 april
 8. 25-27 april
 9. Före den 25 mars

 

Diagrammet nedan visar svarsfördelningen på fråga 1. Bland 5T-odlarna låg medelsådatum den 8 april och för odlarna i 5T+ infann den sig lite senare, närmare bestämt den 11 april. Som framgår av diagrammet sådde 25% av odlarna sina betor den 10-12 april och 47,5% av odlarna mellan den 7-9 april.

Halva arealen i Sverige var sådd den 10 april och medelsådatum blev den 13 april, sex dagar senare än femårsmedeltalet (den 7 april). En stor del av våra odlare i 5T och 5T+ sådde sina försöksfält tidigare än årets medelsådatum, och det är bra. Potentialen för en hög skörd ligger i att ta vara på så stor del av solljuset och värmen som möjligt och därför bör sådden ske så snart jorden reder sig och det finns utsiker för torrt väder några dagar efter sådd. För att minska risken för skorpa, som kan leda både till plantbortfall och i värsta fall också omsådd, är det viktigt att jorden i ytan hinner stabilisera sig en eller ett par dagar innan ett eventuellt regn.

För varje dag sådden fördröjs mellan den 15 mars – 15 april är förlusten 50-70 kg socker per hektar. Från den 15 april till den 30 april är förlusten större, drygt 100 kg socker per hektar. Rekommendationen om att så sockerbetorna före vårspannmålen är ingen ny idé inom rådgivningen utan redan i maj 1920 skrev professor L. Forsberg på Alnarp ”så snart jorden upptorkat tillräckligt och hunnit beredas till en god och tjänlig såbädd, genast verkställa betsådden, och detta även om sädessådden ej skulle vara fullbordad”. När han konstaterade detta utgick han från resultaten av såtidpunktsförsöken på Alnarps försöksfält 1916-1919.

Mot tidig sådd måste dock risken för stocklöpning och frost vägas in. Enkelt kan man säga att risken för stocklöpare minskar betydligt när vi kommer fram till månadsskiftet mars-april och vid denna tidpunkt bör man så betorna så fort möjligheten finns och marken är tjänlig.

Fråga 2. Såbädd

 1. Inte alls nöjd. Dålig såbädd med otillräckligt med finjord. Jag förväntar mig att detta sänker skörden betydligt
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Jag är inte nöjd. Såbädden blev inte som jag tänkt mig på stora delar av fältet. Räknar inte med ett bestånd som ger full skörd
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. OK men inte perfekt överallt. Kom lite djupt/lite dålig frötäckning/lite vått i botten/lite grovt men bör ge över 80 000 plantor/ha
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Bra men inte helt perfekt. Räknar med 80-90% uppkomst
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Perfekt. Finjord och fukt på runt 2,5 cm runt varje frö. Räknar med mer än 90% i uppkomst

Såbädden är av avgörande betydelse för en bra och jämn uppkomst som resulterar i en hög skörd. Deltagarnas svar visar att i de flesta fall var såbädden bra och nästan 70% gav såbädden högsta eller näst högsta betyg.

En lyckad etablering är 80% av skörden. Man bör eftersträva en frötäckning med drygt 2 cm finbrukad jord, med fröna noggrant placerade i fuktig såbotten.

Fråga 3. Datum för 1 planta/meter – Ange när du hade 1 planta/meter uppe i genomsnitt på fältet. Kontrollera på ett antal ställen över fältet. Betan räknas som uppkommen när den fällt ut hjärtbladen

 1. Efter den 6 maj
 2. 4-6 maj
 3. 1-3 maj
 4. 28-30 april
 5. 25-27 april
 6. 22-24 april
 7. 19-21 april
 8. 16-18 april
 9. Före den 15 april

 

Uppkomsten och etabeleringen på sockerbetsfälten är ett direkt resultat av odlarens åtgärden före och i samband med sådd kombinerat med val av såtidpunkt. Sådden under 2017 blev utspridd i tid och gav mycket varierande uppkomstdatum. Vädret gjorde att uppkomsten tog lång tid. Sådder den 7-12 april kom typiskt upp den 27 april – 3 maj. Uppkomsten tog alltså ca 20 dagar. På grund av den långsamma uppkomsten, orsakad av väderförhållanden, fanns ett visst plantbortfall i många fält. Lite för djup sådd (stor frötäckning) var klart negativt på många håll.

 

 

Detta var frågekort 1. I nästa vecka fortsätter vi med frågor och svar i frågekort 2.