Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

09 apr

Frågekort 3 del 1

Frågekort 3 behandlar frågor om tillväxten i fält. Frågekortet innehöll sex frågor och i detta inlägg redovisas svaren på de tre första frågorna.


Fråga 1. Eventuell omsådd – Ange datumintervall för eventuell omsådd

 1. Efter den 16 maj
 2. 11-15 maj
 3. 6-10 maj
 4. 1-5 maj
 5. 26-30 april
 6. 21-25 april
 7. 16-20 april
 8. Före den 15 april
 9. Ingen omsådd

 

Som diagrammet här under visar så sådde tre odlare (en 5T och två 5T+) om sina betfält den 26-30 april. I nästa diagram visas det att orsaken till omsådd var frostskador. Två av de odlare som fick så om sitt fält sådde första gången den 25-27 mars medan den tredje odlaren sådde den 28-31 mars. De projektdeltagare som inte behövde så om sitt fält sådde med början den 4-6 april och framåt.

Fråga 2. Orsak till eventuell omsådd – Ange orsak för eventuell omsådd

 1. Frostskador
 2. Vindskador
 3. Skadegörare (insekter ovan och under mark)
 4. Möss
 5. Sprutskador
 6. Skorpa/igenslamning
 7. Hagel
 8. Jordboende svampar (Aphanomyces, Pythium)
 9. Ingen omsådd

 

Fråga 3. Datum 4 lika stora blad – Ange när hälften av plantorna hade 4 utvecklade blad i genomsnitt

 1. Efter den 29 maj
 2. 26-29 maj
 3. 22-25 maj
 4. 18-21 maj
 5. 14-17 maj
 6. 10-13 maj
 7. 5-9 maj
 8. 1-4 maj
 9. Före den 30 april

 

För en hög sockerskörd är en hög marktäckning av blasten redan tidigt på säsongen väldigt viktig. Svaren på fråga 3 som vi fick från odlarna var förhållandevis låga och det visar på en sen utveckling hos betorna. En 9:a står för fyra blad före den 30 april. Det bästa fältet i gruppen når en 7:a som betyder fyra blad den 5-9 maj. Fyra odlare har svarat en 6:a vilket motsvarar den 10-13 maj. Medel på frågan är 3,8 vilket betyder fyra lika stora blad runt den 22 maj. 5T odlarna ligger också på medel för hela 5T+ gruppen.

Håll utkik efter del två av frågekortet här på sidan! Det kommer snart.