Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

11 apr

Frågekort 4 del 1

Frågekort 5 innehöll 5 frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första 2 frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling.

Fråga 1. Kvarvarande örtogräs – Här tanker vi på örtogräsen, indelade i högväxande ogräs (målla, raps, baldersbrå), ogräs i bethöjd eller lågväxande ogräs.

 1. Jag förlorar minst 10 % i skörd. Högväxande ogräs på varannan meter i raden, eller ogräs i bethöjd på varje meter, eller marktäckande låga ogräs
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Kvarvarande ogräs kommer kosta sockerskörd. Ogräs ovan betorna på var tionde meter i raden eller lägre ogräs i bethöjd som åkerbinda, snärjmåra, trampört, näva i raden eller flera lågväxande ogräs/m i raden
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Godkänt men det står något ogräs ovan blasten på en yta av 10×10 m eller något ogräs av typen åkerbinda, trampört, snärjmåra i höjd med blasten på ytan 5×5 m eller något lågväxande ogräs på 2×2 m
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Bra. Enstaka ogräs ovan betorna går att hitta, även någon av typen åkerbinda, trampört, näva eller snärjmåra på 5×5 m. I övrigt rent
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. I princip rent. Kan stå ett och annat sengrott ogräs under blasten

 

En målla per 3 kvm i augusti kostar 11% i skörd medan 1 målla per 1 kvm kostar 37% i skörd. Det är viktigt att fältet är rent när ogräsbekämpningen är avslutad. Svaren varierar mellan 2-9, med medel för 5T-odlarna på 8 och medel för 5T+-odlarna på 7,6. För de flesta hade ogräsbekämpningen av örtogräs lyckats, hela 40 % svarar att det är i princip rent på fätet.

Tänk på att radrensaren är ett utmärkt redskap som komplement till den kemiska ogräsbekämpningen. En modern radrensare är både ett effektivt och prisvärt alternativ/komplement.

 

Fråga 2. Kvarvarande tistel och gräsogräs – Här tänker vi i första hand på tistel, kvickrot, renkavle och gröe. Skulle också kunna vara andra ettåriga gräs eller övervintrande förfrukt som vete eller mellangröda

 1. Jag förlorar mycket, minst 20 % av sockerskörden. Tistel, kvickrot eller renkavle på varje kvadratmeter, eller många rejäla skott av andra ettåriga gräs på varje kvadratmeter
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Kommer att kosta runt 10 % i sockerskörd. Tistel, kvickrot eller renkavle på varannan kvadratmeter eller flera rejäla skott av andra ettåriga gräsogräs på varje kvadratmeter
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Godkänt, endast någon enstaka tistel, något enstaka skott av renkavle eller kvickrot på 10×10 m eller några skott av andra ettåriga gräsogräs på 2×2 m
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Bra, endast någon enstaka tistel, något enstaka skott av renkavle eller kvickrot på 20×20 m eller något enskilt skott av kvickrot på 10×10 m eller några skott av andra ettåriga gräsogräs på 5×5 m
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. I princip rent. Kan stå ett och annat sengrott skott under blasten

Svaren varierade mellan 6-9, medel för 5T-odlarna var 7,8 medan det för 5T+-odlarna var 8,2. Alla odlare bedömde ogräsbekämpningen av tistel och gräsogräs som godkänd och i de flesta fall hade man lyckats bra och var nöjd med bekämpningen. Om tistel och/eller gräsogräs som kvickrot är ett problem krävs en långsiktig strategi genom hela växtföljden för att lyckas.